ѕолтавський обласний осередок

Ќац≥ональноњ сп≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни

     

ѕравова

 

оловна

ѕравова

ћайстри

¬≥ртуальна галере¤

ћайстер - клас

ќсв≥та

’удожн≥ салони 

ћузењ

“уризм

Ќовини

ѕреса

≤стор≥¤, спогади

Ѕ≥бл≥ограф≥¤

 онтакти

«акон

ѕостанови

”годи

      ѕоложенн¤

–≥шенн¤

≤нструкц≥њ

”став Ќ—ћЌћ” та Ќ—’”

 

 

«акони

 « ј   ќ Ќ    ”   – ј ѓ Ќ »
ѕро профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки


( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1997, N 52, ст.312 )
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 1537-III ( 1537-14 ) в≥д 02.03.2000, ¬¬–, 2000, N 21, ст.159 N 2547-III ( 2547-14 ) в≥д 21.06.2001, ¬¬–, 2001, N 41, ст.199 N 1407-IV ( 1407-15 ) в≥д 03.02.2004, ¬¬–, 2004, N 16, ст.238 )
÷ей «акон визначаЇ правовий статус профес≥йних творчих прац≥вник≥в, встановлюЇ правов≥, соц≥альн≥, економ≥чн≥ та орган≥зац≥йн≥ засади д≥¤льност≥ творчих сп≥лок у галуз≥ культури та мистецтва.


– о з д ≥ л I
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя


—татт¤ 1. ¬изначенн¤ терм≥н≥в
” цьому «акон≥ наведен≥ нижче терм≥ни вживаютьс¤ у такому значенн≥:
профес≥йний творчий прац≥вник - ф≥зична особа, творча д≥¤льн≥сть ¤коњ становить њњ основне зан¤тт¤, що завершуЇтьс¤ створенн¤м ≥ оприлюдненн¤м твор≥в або њх ≥нтерпретац≥Їю в галуз≥ культури та мистецтва ≥ Ї головним джерелом њњ доход≥в, незалежно в≥д того, маЇ вона чи не маЇ будь-¤к≥ юридично оформлен≥ трудов≥ в≥дносини;
творча сп≥лка - добров≥льне об'Їднанн¤ профес≥йних творчих прац≥вник≥в в≥дпов≥дного фахового напр¤му в галуз≥ культури та мистецтва, ¤ке маЇ ф≥ксоване членство ≥ д≥Ї на п≥дстав≥ статуту;
творча д≥¤льн≥сть - ≥ндив≥дуальна чи колективна творч≥сть профес≥йних творчих прац≥вник≥в, результатом ¤коњ Ї тв≥р чи його ≥нтерпретац≥¤, що мають культурно-мистецьку ц≥нн≥сть.


—татт¤ 2. «аконодавство про профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки
«аконодавство про профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки складаЇтьс¤ з  онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ), цього «акону, ≥нших нормативно-правових акт≥в, що регулюють д≥¤льн≥сть творчих сп≥лок.

 
—татт¤ 3. ѕринципи та основн≥ напр¤ми д≥¤льност≥ творчих сп≥лок
“ворча сп≥лка д≥Ї на принципах добров≥льного об'Їднанн¤ њњ член≥в, ¤к≥ належать до одного фахового напр¤му культури та мистецтва, самовр¤дуванн¤, взаЇмодопомоги ≥ сп≥вроб≥тництва, невтручанн¤ у творчий процес, в≥льного вибору форм ≥ метод≥в творчоњ д≥¤льност≥, визнанн¤ авторських прав. ” кожному фаховому напр¤м≥ може бути створено одне або б≥льше добров≥льних творчих об'Їднань.
“ворч≥ сп≥лки незалежн≥ у своњй статутн≥й д≥¤льност≥ в≥д орган≥в державноњ влади ≥ орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, пол≥тичних парт≥й, ≥нших громадських орган≥зац≥й.
ќсновними напр¤мами д≥¤льност≥ творчоњ сп≥лки Ї:
творча д≥¤льн≥сть у галуз≥ культури ≥ мистецтва;
розвиток нац≥ональноњ культури та мистецтва, розробленн¤ ≥ вт≥ленн¤ в житт¤ культурно-мистецьких заход≥в, орган≥зац≥¤ творчих конкурс≥в, виставок, авторських вечор≥в, прем'Їр, фестивал≥в тощо;
створенн¤ умов дл¤ творчоњ прац≥, п≥двищенн¤ профес≥йного, наукового та загальнокультурного р≥вн¤ член≥в творчоњ сп≥лки, вихованн¤ творчоњ молод≥, оволод≥нн¤ нею дос¤гненн¤ми нац≥ональноњ та загальнолюдськоњ культури;
пошук талант≥в серед молод≥ та спри¤нн¤ њх творчому розвитку;
виданн¤ газет, журнал≥в, книг та ≥ншоњ друкованоњ продукц≥њ, створенн¤ к≥но- та в≥деоф≥льм≥в, ауд≥ов≥зуальноњ продукц≥њ з метою попул¤ризац≥њ дос¤гнень украњнськоњ та св≥товоњ культури ≥ мистецтва, творчого доробку член≥в сп≥лок; турбота про правовий, соц≥альний та профес≥йний захист член≥в творчоњ сп≥лки; спри¤нн¤ в≥дродженню, розвитков≥ та попул¤ризац≥њ народноњ творчост≥, творчому використанню народних традиц≥й у розвитков≥ культури та мистецтва, збереженню та збагаченню ≥сторико-культурноњ спадщини та довк≥лл¤, проведенню масових культурно-просв≥тницьких заход≥в, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських ц≥нностей;
пост≥йна сп≥впрац¤ з педагог≥чними та науково-педагог≥чними колективами навчальних заклад≥в; поданн¤ допомоги в навчально-виховн≥й робот≥ педагог≥чним колективам у патр≥отичному, культурному та ≥нтелектуальному розвитку д≥тей та молод≥, у морально-етичному та естетичному вихованн≥; спри¤нн¤ обм≥ну культурними ц≥нност¤ми, сп≥вроб≥тництво м≥ж д≥¤чами культури ≥ мистецтва р≥зних крањн, нац≥ональними ≥ м≥жнародними орган≥зац≥¤ми культури та мистецтв;
вихованн¤ поваги до ≥сторико-культурних ц≥нностей, традиц≥й украњнського та ≥нших народ≥в.
ќсновн≥ напр¤ми д≥¤льност≥ творчоњ сп≥лки, зазначен≥ у ц≥й статт≥, враховуютьс¤ при вир≥шенн≥ питанн¤ про наданн¤ громадськ≥й орган≥зац≥њ статусу творчоњ сп≥лки ¤к суб'Їкта творчоњ д≥¤льност≥.


—татт¤ 4. ¬заЇмов≥дносини творчих сп≥лок ≥ держави
ƒержава забезпечуЇ п≥дтримку ≥ захист законних прав та ≥нтерес≥в творчих сп≥лок, гарантуЇ однаков≥ умови дл¤ виконанн¤ ними статутних завдань ≥ ц≥лей.
« метою п≥дтримки творчих сп≥лок в реал≥зац≥њ њх статутних завдань держава:
спри¤Ї розвитков≥ творчих сп≥лок, њх д≥¤льност≥ щодо творенн¤ нац≥ональноњ культури та мистецтва, проведенню культурно-мистецьких заход≥в;
надаЇ творчим сп≥лкам дотац≥њ та розм≥щуЇ державн≥ замовленн¤;
надаЇ необх≥дну ≥нформац≥ю дл¤ забезпеченн¤ д≥¤льност≥ творчих сп≥лок;
гарантуЇ профес≥йний та соц≥альний захист член≥в творчих сп≥лок, охорону њх авторських та сум≥жних прав; ( јбзац п'¤тий частини другоњ статт≥ 4 в редакц≥њ «акону N 1407-IV ( 1407-15 ) в≥д 03.02.2004 )
залучаЇ творч≥ сп≥лки до п≥дготовки законопроект≥в, розробленн¤ загальнодержавних програм нац≥онально-культурного розвитку, ≥нших соц≥ально важливих культуролог≥чних та соц≥ально-пол≥тичних заход≥в.


—татт¤ 5. —татут творчоњ сп≥лки
“ворча сп≥лка д≥Ї на п≥дстав≥ статуту, що приймаЇтьс¤ загальними зборами (з'њздом, конференц≥Їю).
—татут творчоњ сп≥лки не повинен суперечити законодавству ”крањни.
” статут≥ творчоњ сп≥лки маЇ бути визначено:
назва, м≥сцезнаходженн¤, статус творчоњ сп≥лки, профес≥йна спр¤мован≥сть;
ц≥л≥, завданн¤ ≥ основн≥ форми д≥¤льност≥ творчоњ сп≥лки;
умови прийому до член≥в творчоњ сп≥лки та вибутт¤ з нењ;
права ≥ обов'¤зки член≥в творчоњ сп≥лки;
територ≥альн≥ осередки творчоњ сп≥лки;
структура, пор¤док створенн¤ та компетенц≥¤ виборних орган≥в творчоњ сп≥лки, строки та механ≥зм зд≥йсненн¤ њх повноважень;
джерела формуванн¤ майна та кошт≥в творчоњ сп≥лки ≥ пор¤док њх використанн¤;
пор¤док реорган≥зац≥њ та припиненн¤ д≥¤льност≥ творчоњ сп≥лки.
ƒо статуту можуть включатис¤ ≥нш≥ положенн¤, пов'¤зан≥ з особливост¤ми д≥¤льност≥ творчоњ сп≥лки.


—татт¤ 6. —оц≥альний захист профес≥йного творчого прац≥вника
ѕрофес≥йний творчий прац≥вник користуЇтьс¤ правом на державне соц≥альне страхуванн¤, оплату прац≥ в≥дпов≥дно до профес≥њ, квал≥ф≥кац≥њ та особистого трудового внеску, належн≥ умови прац≥, пенс≥йне забезпеченн¤ зг≥дно з законодавством ”крањни.
ѕрофес≥йний творчий прац≥вник може мати статус ¤к найманого прац≥вника, так ≥ особи, ¤ка не працюЇ за наймом.
ѕрофес≥йним творчим прац≥вникам, ¤к≥ зробили вагомий внесок у розвиток нац≥ональноњ культури та мистецтва, можуть встановлюватис¤ державн≥ стипенд≥њ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
ѕрофес≥йним творчим прац≥вникам - членам творчоњ сп≥лки дл¤ забезпеченн¤ умов дл¤ творчоњ д≥¤льност≥ надаЇтьс¤ окрема к≥мната (каб≥нет, майстерн¤) або додаткова жила площа розм≥ром не менш ¤к 20 кв. м, що оплачуЇтьс¤ в одинарному розм≥р≥.
ѕрофес≥йним творчим прац≥вникам - членам творчих сп≥лок гарантуЇтьс¤ додатковий соц≥альний захист. ¬они можуть одержувати ф≥нансову та ≥ншу матер≥альну допомогу, доплату до пенс≥й, користуватис¤ закладами охорони здоров'¤ в≥дпов≥дних творчих сп≥лок, будинками творчост≥, будинками-≥нтернатами (панс≥онатами) дл¤ людей похилого в≥ку та ≥нвал≥д≥в зг≥дно з статутними положенн¤ми, матер≥альними ≥ ф≥нансовими можливост¤ми творчоњ сп≥лки.


– о з д ≥ л II
ѕќ–яƒќ  «ј—Ќ”¬јЌЌя “ј ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ “¬ќ–„»’ —ѕ≤Ћќ 


—татт¤ 7. —татус творчих сп≥лок
“ворч≥ сп≥лки ”крањни можуть мати всеукрањнський та рег≥ональний (м≥сцевий) статус.
ƒо всеукрањнських творчих сп≥лок належать сп≥лки, д≥¤льн≥сть ¤ких поширюЇтьс¤ на територ≥ю вс≥Їњ ”крањни ≥ ¤к≥ мають м≥сцев≥ творч≥ осередки у б≥льшост≥ њњ областей.
ƒо рег≥ональних (м≥сцевих) творчих сп≥лок належать сп≥лки, д≥¤льн≥сть ¤ких поширюЇтьс¤ на територ≥ю в≥дпов≥дноњ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥ або рег≥ону.
¬сеукрањнським творчим сп≥лкам може надаватис¤ статус нац≥ональних. ѕор¤док наданн¤ творчим сп≥лкам статусу нац≥ональних встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за пропозиц≥Їю засновника творчоњ сп≥лки ≥ ћ≥н≥стерства культури та мистецтв ”крањни.


—татт¤ 8. ѕор¤док створенн¤ творчоњ сп≥лки
“ворча сп≥лка створюЇтьс¤ групою профес≥йних творчих прац≥вник≥в в≥дпов≥дного фахового напр¤му в галуз≥ культури та мистецтва (всеукрањнська - у склад≥ не менш ¤к 100 ос≥б, рег≥ональна (м≥сцева) - не менш ¤к 20 ос≥б), що мають у своЇму доробку завершен≥ та оприлюднен≥ твори культури ≥ мистецтва чи њх ≥нтерпретац≥њ.
„ленами творчоњ сп≥лки можуть бути профес≥йн≥ творч≥ прац≥вники - громад¤ни ”крањни, ≥ноземц≥, особи без громад¤нства, ¤к≥ дос¤гли 18 рок≥в.
–≥шенн¤ про утворенн¤ творчоњ сп≥лки приймаЇтьс¤ загальними зборами (з'њздом, конференц≥Їю).
ѕитанн¤ про наданн¤ сп≥лц≥ профес≥йних творчих прац≥вник≥в статусу творчоњ сп≥лки ¤к суб'Їкта творчоњ д≥¤льност≥ вир≥шуЇтьс¤ при реЇстрац≥њ сп≥лки у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.


—татт¤ 9. ѕрава творчих сп≥лок
“ворч≥ сп≥лки мають право:
зд≥йснювати творчу та господарську д≥¤льн≥сть у передбаченому законодавством пор¤дку дл¤ виконанн¤ своњх статутних завдань;
представл¤ти та захищати права ≥ законн≥ ≥нтереси своњх член≥в;
брати участь у розробленн≥ нормативно-правових акт≥в щодо д≥¤льност≥ творчих сп≥лок та статусу творчих прац≥вник≥в;
брати участь у визначенн≥ засад державноњ пол≥тики у сфер≥ оплати прац≥ член≥в творчих сп≥лок, страхуванн¤, пенс≥йного забезпеченн¤, зайн¤тост≥, правового та соц≥ально-економ≥чного захисту творчих прац≥вник≥в;
представл¤ти профес≥йних творчих прац≥вник≥в до в≥дзначенн¤ державними нагородами, почесними званн¤ми, державними прем≥¤ми, ≥ншими видами морального та матер≥ального заохоченн¤;
зд≥йснювати заходи з соц≥ально-економ≥чноњ п≥дтримки та благод≥йництва;
у встановленому пор¤дку створювати фонди творчих сп≥лок з правами юридичноњ особи дл¤ виконанн¤ статутних завдань ≥ ц≥лей творчоњ сп≥лки;
волод≥ти, користуватис¤ ≥ розпор¤джатис¤ майном на правах власника в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни;
на пр≥оритетн≥сть при продовженн≥ договору оренди прим≥щень, ¤к≥ вони орендують п≥д творч≥ майстерн≥, студ≥њ, лаборатор≥њ тощо;
проводити атестац≥ю творчих прац≥вник≥в в≥дпов≥дно до свого статуту; ( „астину першу статт≥ 9 доповнено абзацом одинадц¤тим зг≥дно ≥з «аконом N 2547-III ( 2547-14 ) в≥д 21.06.2001 )
зд≥йснювати управл≥нн¤ майновими правами член≥в сп≥лки, ¤к≥ Ї суб'Їктами авторського права ≥ (або) сум≥жних прав зг≥дно ≥з «аконом ”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" ( 3792-12 ). ( „астину першу статт≥ 9 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 1407-IV ( 1407-15 ) в≥д 03.02.2004 )
¬сеукрањнськ≥ творч≥ сп≥лки, ¤к≥ д≥¤ли ¤к юридичн≥ особи до 24 серпн¤ 1991 року, Ї правонаступниками майна в≥дпов≥дних творчих сп≥лок колишнього —оюзу –—–. ¬сеукрањнськ≥ творч≥ сп≥лки щор≥чно одержують ф≥нансову допомогу з ƒержавного бюджету ”крањни. ≤нш≥ творч≥ сп≥лки можуть отримувати ф≥нансову допомогу з республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих бюджет≥в.


—татт¤ 10. ƒержавна реЇстрац≥¤ творчих сп≥лок
ƒержавн≥й реЇстрац≥њ п≥дл¤гають ус≥ творч≥ сп≥лки.
ƒержавна реЇстрац≥¤ всеукрањнських творчих сп≥лок зд≥йснюЇтьс¤ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни, а њх територ≥альних осередк≥в та рег≥ональних (м≥сцевих) творчих сп≥лок - в≥дпов≥дними м≥сцевими органами виконавчоњ влади.
«а реЇстрац≥ю творчоњ сп≥лки справл¤Їтьс¤ реЇстрац≥йний зб≥р. –озм≥р реЇстрац≥йного збору встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни залежно в≥д статусу творчоњ сп≥лки, але не може бути б≥льшим, н≥ж 10 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н.
ƒл¤ державноњ реЇстрац≥њ творчоњ сп≥лки њњ засновники подають до органу, що зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю, за¤ву, до ¤коњ додаютьс¤ документ про сплату реЇстрац≥йного збору та установч≥ документи - статут творчоњ сп≥лки ≥ протокол загальних збор≥в (з'њзду, конференц≥њ) про утворенн¤ творчоњ сп≥лки, в ¤кому мають м≥ститис¤ так≥ в≥домост≥:
-назва орган≥зац≥њ та мета њњ утворенн¤;
-дата утворенн¤;
-склад засновник≥в та кер≥вних орган≥в;
-м≥сцезнаходженн¤ кер≥вних орган≥в творчоњ сп≥лки, номер контактного 
 
телефону;
-дан≥ про територ≥альн≥ осередки.
ќрган, що зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю творчоњ сп≥лки, у м≥с¤чний строк видаЇ засновникам св≥доцтво про державну реЇстрац≥ю творчоњ сп≥лки за зразком, встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ” необх≥дних випадках орган, що зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю творчоњ сп≥лки, проводить перев≥рку в≥домостей, зазначених у поданих документах.
« моменту реЇстрац≥њ творча сп≥лка чи њњ територ≥альний осередок набувають статусу юридичноњ особи.


—татт¤ 11. ¬≥дмова в державн≥й реЇстрац≥њ творчоњ сп≥лки та пор¤док њњ оскарженн¤
ќрган, що зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю творчоњ сп≥лки, в≥дмовл¤Ї у державн≥й реЇстрац≥њ творчоњ сп≥лки у раз≥, ¤кщо:
статут або ≥нш≥ документи, подан≥ на реЇстрац≥ю, суперечать законодавству ”крањни;
з такою ж назвою зареЇстровано ≥ншу творчу сп≥лку.
ќрган, що зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю творчоњ сп≥лки, направл¤Ї письмове пов≥домленн¤ про в≥дмову в державн≥й реЇстрац≥њ, в ¤кому зазначаютьс¤ п≥дстави в≥дмови, передбачен≥ цим «аконом.
¬≥дмова в державн≥й реЇстрац≥њ творчоњ сп≥лки може бути оскаржена в судовому пор¤дку.


—татт¤ 12. ѕеререЇстрац≥¤ творчоњ сп≥лки
ѕеререЇстрац≥¤ всеукрањнськоњ творчоњ сп≥лки, њњ територ≥альних осередк≥в та рег≥ональних (м≥сцевих) творчих сп≥лок зд≥йснюЇтьс¤ у раз≥ зм≥ни назви чи статусу творчоњ сп≥лки, реорган≥зац≥њ (злитт¤ з ≥ншою творчою сп≥лкою чи под≥лу) в пор¤дку, встановленому цим «аконом щодо реЇстрац≥њ.
ƒо за¤ви про перереЇстрац≥ю творчоњ сп≥лки додаЇтьс¤ ран≥ше одержане св≥доцтво про державну реЇстрац≥ю та њњ статут.
ѕри перереЇстрац≥њ творчоњ сп≥лки орган, що зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю, видаЇ нове св≥доцтво про державну реЇстрац≥ю встановленого зразка.
Ќаданн¤ всеукрањнськ≥й творч≥й сп≥лц≥ статусу нац≥ональноњ або позбавленн¤ њњ цього статусу не т¤гне за собою, у зв'¤зку з цим, њњ перереЇстрац≥њ. ( —таттю 12 доповнено частиною четвертою зг≥дно ≥з «аконом N 1537-III ( 1537-14 ) в≥д 02.03.2000 ).


—татт¤ 13. ѕрипиненн¤ д≥¤льност≥ творчоњ сп≥лки
ƒ≥¤льн≥сть творчоњ сп≥лки припин¤Їтьс¤:
зг≥дно з р≥шенн¤м загальних збор≥в (з'њзду, конференц≥њ) творчоњ сп≥лки;
на п≥дстав≥ р≥шенн¤ суду в раз≥ порушенн¤ законодавства ”крањни.


– о з д ≥ л III
ќ–√јЌ» ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя “¬ќ–„»’ —ѕ≤Ћќ 


—татт¤ 14.  ер≥вн≥ органи творчоњ сп≥лки
ƒ≥¤льн≥стю творчоњ сп≥лки керують загальн≥ збори (з'њзд, конференц≥¤), правл≥нн¤, презид≥¤ (рада тощо) та голова правл≥нн¤.


—татт¤ 15. «агальн≥ збори (з'њзд, конференц≥¤) творчоњ сп≥лки
«агальн≥ збори (з'њзд, конференц≥¤) Ї вищим кер≥вним органом творчоњ сп≥лки, що скликаютьс¤ в≥дпов≥дно до статуту творчоњ сп≥лки.
–≥шенн¤ про скликанн¤ загальних збор≥в (з'њзду, конференц≥њ) приймаЇтьс¤ правл≥нн¤м творчоњ сп≥лки або на вимогу не менш ¤к одн≥Їњ третини член≥в творчоњ сп≥лки.
«агальн≥ збори (з'њзд, конференц≥¤) творчоњ сп≥лки:
затверджують статут сп≥лки, внос¤ть до нього зм≥ни;
визначають основн≥ напр¤ми д≥¤льност≥ творчоњ сп≥лки на черговий пер≥од, розгл¤дають ≥ затверджують ц≥льов≥ програми творчоњ д≥¤льност≥;
заслуховують зв≥т правл≥нн¤ про д≥¤льн≥сть творчоњ сп≥лки та зв≥т рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;
обирають правл≥нн¤, презид≥ю (раду тощо), голову правл≥нн¤ та рев≥з≥йну ком≥с≥ю творчоњ сп≥лки;
приймають р≥шенн¤ про реорган≥зац≥ю або л≥кв≥дац≥ю творчоњ сп≥лки;
розгл¤дають ≥нш≥ важлив≥ питанн¤ д≥¤льност≥ творчоњ сп≥лки.


—татт¤ 16. ѕравл≥нн¤ творчоњ сп≥лки
” пер≥од м≥ж загальними зборами (з'њздами, конференц≥¤ми) д≥¤льн≥стю творчоњ сп≥лки керуЇ правл≥нн¤ творчоњ сп≥лки, ¤ке обираЇтьс¤ загальними зборами (з'њздом, конференц≥Їю) на строк, визначений статутом.
ƒо компетенц≥њ правл≥нн¤ належить:
попередн≥й розгл¤д ≥ обговоренн¤ вс≥х питань, що розгл¤даютьс¤ загальними зборами (з'њздом, конференц≥Їю);
визначенн¤ чергових завдань, формуванн¤ ц≥льових програм розвитку та д≥¤льност≥ творчоњ сп≥лки;
зд≥йсненн¤ контролю за реал≥зац≥Їю р≥шень загальних збор≥в (з'њзду, конференц≥њ) творчоњ сп≥лки, проведенн¤ заход≥в, спр¤мованих на њх виконанн¤;
затвердженн¤ кошторису творчоњ сп≥лки;
прийом до член≥в творчоњ сп≥лки;
вир≥шенн¤ ≥нших питань д≥¤льност≥ зг≥дно ≥з статутом творчоњ сп≥лки.


—татт¤ 17. ѕрезид≥¤ (рада тощо) та голова правл≥нн¤ творчоњ сп≥лки
” пер≥од м≥ж зас≥данн¤ми правл≥нн¤ поточною д≥¤льн≥стю творчоњ сп≥лки керують презид≥¤ (рада тощо) та голова правл≥нн¤ творчоњ сп≥лки в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни та статуту творчоњ сп≥лки.


—татт¤ 18. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ творчоњ сп≥лки
–ев≥з≥йна ком≥с≥¤ творчоњ сп≥лки зд≥йснюЇ контроль за ф≥нансово-господарською д≥¤льн≥стю творчоњ сп≥лки, правильним веденн¤м справ, своЇчасним розгл¤дом лист≥в, звернень, за¤в ≥ скарг.


—татт¤ 19. «в≥тн≥сть та ≥нформац≥¤ про д≥¤льн≥сть творчих сп≥лок
«в≥тн≥сть про д≥¤льн≥сть творчих сп≥лок маЇ в≥дкритий характер ≥ Ї доступною кожному члену сп≥лки. —п≥лки ≥нформують громадськ≥сть про свою д≥¤льн≥сть через засоби масовоњ ≥нформац≥њ.


—татт¤ 20.  оординац≥йна та фахов≥ ради творчих сп≥лок
ƒл¤ координац≥њ д≥¤льност≥ та захисту ≥нтерес≥в творчих сп≥лок може створюватис¤  оординац≥йна рада.
 оординац≥йна рада формуЇтьс¤ з представник≥в тих творчих сп≥лок, що ви¤вили бажанн¤ стати њњ членами. ƒо  оординац≥йноњ ради за посадою вход¤ть голови правл≥нь творчих сп≥лок. ≤нш≥ члени ради обираютьс¤ в≥дпов≥дно до положенн¤ про нењ, що затверджуЇтьс¤ пленумом (конференц≥Їю) творчих сп≥лок.
«ас≥данн¤  оординац≥йноњ ради творчих сп≥лок проводитьс¤ не р≥дше одного разу на п≥вр≥чч¤ та на вимогу не менш ¤к третини член≥в ради.
 оординац≥йна рада творчих сп≥лок:
координуЇ д≥¤льн≥сть творчих сп≥лок;
представл¤Ї в державних органах сп≥льн≥ ≥нтереси творчих сп≥лок;
визначаЇ сп≥льн≥ заходи ≥ завданн¤ творчих сп≥лок;
спри¤Ї вивченню та поширенню позитивного досв≥ду роботи творчих сп≥лок.
–≥шенн¤  оординац≥йноњ ради мають рекомендац≥йний характер.
“ворч≥ сп≥лки можуть створювати рег≥ональн≥ (м≥сцев≥) фахов≥ ради творчих сп≥лок, повноваженн¤ та основн≥ напр¤ми д≥¤льност≥ ¤ких визначаютьс¤ њх положенн¤ми, затвердженими пленумом (конференц≥Їю) творчих сп≥лок.

 
– о з д ≥ л IV
ћј…Ќќ¬≤ ѕ»“јЌЌя, √ќ—ѕќƒј–—№ ј ƒ≤яЋ№Ќ≤—“№ “¬ќ–„»’ —ѕ≤Ћќ  “ј ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕќ–”Ў≈ЌЌя «ј ќЌќƒј¬—“¬ј ѕ–ќ ѕ–ќ‘≈—≤…Ќ»’ “¬ќ–„»’ ѕ–ј÷≤¬Ќ» ≤¬ “ј “¬ќ–„≤ —ѕ≤Ћ »


—татт¤ 21. ƒжерела формуванн¤ майна та кошт≥в творчих сп≥лок
ƒжерелами формуванн¤ майна ≥ кошт≥в творчих сп≥лок Ї:
внески член≥в творчих сп≥лок;
винагороди за управл≥нн¤ майновими правами суб'Їкт≥в авторського права ≥ (або) сум≥жних прав в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" ( 3792-12 ); ( јбзац трет≥й статт≥ 21 в редакц≥њ «акону N 1407-IV ( 1407-15 ) в≥д 03.02.2004 )
ф≥нансуванн¤ з ƒержавного бюджету ”крањни;
майно колишн≥х загальносоюзних творчих сп≥лок —оюзу –—–, до ¤кого належать розташован≥ на територ≥њ ”крањни будинки, споруди, матер≥ально-техн≥чн≥ засоби, ¤к≥ за станом на 24 серпн¤ 1991 року зг≥дно з правоустановчими документами перебували у в≥данн≥ творчих сп≥лок колишнього —оюзу –—– або у волод≥нн≥ чи користуванн≥ в≥дпов≥дних республ≥канських або територ≥альних структур;
доходи, отриман≥ внасл≥док п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств творчих сп≥лок, що спр¤мовуютьс¤ на виконанн¤ статутних ц≥лей сп≥лки;
спец≥альн≥ в≥драхуванн¤ до фонд≥в творчих сп≥лок, ¤кщо вони встановлен≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, за використанн¤ на територ≥њ ”крањни твор≥в, ¤к≥ стали сусп≥льним надбанн¤м; ( јбзац сьомий статт≥ 21 в редакц≥њ «акону N 1407-IV ( 1407-15 ) в≥д 03.02.2004 )
добров≥льн≥ грошов≥ та матер≥альн≥ внески ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б, у тому числ≥ ≥ноземних.


—татт¤ 22. ћайно творчих сп≥лок
” власност≥ творчих сп≥лок можуть перебувати будинки, споруди, обладнанн¤, кошти, ц≥нн≥ папери та ≥нше майно, придбане творчими сп≥лками.
” раз≥ л≥кв≥дац≥њ творчоњ сп≥лки майно передаЇтьс¤ орган≥зац≥њ-правонаступнику, а коли њњ немаЇ, - реал≥зуЇтьс¤ в установленому законом пор¤дку.  ошти, одержан≥ в≥д реал≥зац≥њ майна, можуть бути використан≥ лише на ц≥л≥, пов'¤зан≥ з розвитком в≥дпов≥дноњ галуз≥ культури та мистецтва.


—татт¤ 23. √осподарська д≥¤льн≥сть творчих сп≥лок
« метою зд≥йсненн¤ статутних завдань ≥ ц≥лей творч≥ сп≥лки у встановленому пор¤дку можуть створювати п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ з правами юридичноњ особи дл¤ веденн¤ господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥, правовий статус ¤ких визначаЇтьс¤ законодавством ”крањни, статутом сп≥лок, а також њхн≥ми власними статутами (положенн¤ми).


—татт¤ 24. ќподаткуванн¤ творчих сп≥лок та њх п≥дприЇмств .
ќподаткуванн¤ творчих сп≥лок та њх п≥дприЇмств зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно ≥з законодавством ”крањни про оподаткуванн¤.


—татт¤ 25. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки
ѕорушенн¤ законодавства ”крањни про профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки т¤гне за собою дисципл≥нарну, цив≥льно-правову, адм≥н≥стративну або крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно ≥з законодавством ”крањни.


– о з д ≥ л V
ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ «¬'я« » “¬ќ–„»’ —ѕ≤Ћќ , ѓ’ ƒ≤яЋ№Ќ≤—“№ «ј  ќ–ƒќЌќћ


—татт¤ 26. ћ≥жнародн≥ зв'¤зки та особливост≥ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва творчих сп≥лок .
“ворч≥ сп≥лки в≥дпов≥дно до њх статут≥в можуть засновувати м≥жнародн≥ творч≥ орган≥зац≥њ чи об'Їднанн¤ або вступати до них, п≥дтримувати пр¤м≥ м≥жнародн≥ контакти ≥ зв'¤зки, укладати в≥дпов≥дн≥ угоди, а також брати участь у зд≥йсненн≥ заход≥в, що не суперечать м≥жнародним зобов'¤занн¤м ”крањни.
ћ≥жнародна д≥¤льн≥сть творчих сп≥лок ”крањни ≥ сп≥вроб≥тництво у ц≥й сфер≥ зд≥йснюютьс¤ на основ≥ м≥жнародних договор≥в ”крањни, згода на обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою ”крањни, цього «акону, ≥нших закон≥в ”крањни та договор≥в, укладених творчими сп≥лками з в≥дпов≥дними заруб≥жними орган≥зац≥¤ми. якщо м≥жнародним договором встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, ¤к≥ м≥ст¤тьс¤ у законодавств≥ ”крањни, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного договору ”крањни.


—татт¤ 27. ƒ≥¤льн≥сть творчих сп≥лок ”крањни за кордоном .
¬≥дпов≥дно до м≥жнародних договор≥в ”крањни, цього «акону та ≥нших нормативно-правових акт≥в творч≥ сп≥лки можуть безпосередньо зд≥йснювати д≥¤льн≥сть за межами ”крањни в ≥нтересах держави та творчоњ сп≥лки.


– о з д ≥ л VI
ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя


1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤.


2. ƒо приведенн¤ законодавства у в≥дпов≥дн≥сть ≥з «аконом ”крањни "ѕро профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки" нормативно-правов≥ акти ”крањни застосовуютьс¤ в частин≥, що не суперечить цьому «акону.

 
3.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у двом≥с¤чний строк:
подати на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ щодо приведенн¤ закон≥в ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з «аконом ”крањни "ѕро профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки";
привести своњ р≥шенн¤ у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом;
забезпечити перегл¤д ≥ скасуванн¤ органами виконавчоњ влади прийн¤тих ними нормативно-правових акт≥в, що не в≥дпов≥дають цьому «акону;
в≥дпов≥дно до компетенц≥њ забезпечити прийн¤тт¤ нормативно-правових акт≥в, передбачених цим «аконом;
разом ≥з ‘ондом державного майна ”крањни забезпечити передачу у власн≥сть чи надати у безстрокове користуванн¤ нерухоме майно творчим сп≥лкам (¬сеукрањнськ≥й музичн≥й сп≥лц≥, —п≥лц≥ арх≥тектор≥в ”крањни, —п≥лц≥ дизайнер≥в ”крањни, —п≥лц≥ журнал≥ст≥в ”крањни, —п≥лц≥ к≥нематограф≥ст≥в ”крањни, —п≥лц≥ композитор≥в ”крањни, —п≥лц≥ майстр≥в народного мистецтва ”крањни, —п≥лц≥ письменник≥в ”крањни, —п≥лц≥ театральних д≥¤ч≥в ”крањни, —п≥лц≥ фотохудожник≥в ”крањни, —п≥лц≥ художник≥в ”крањни), ¤ке було в њхньому користуванн≥ на момент прийн¤тт¤ ¬ерховною –адою ”крањни ѕостанови в≥д 10 кв≥тн¤ 1992 року "ѕро майнов≥ комплекси та ф≥нансов≥ ресурси громадських орган≥зац≥й колишнього —оюзу –—–, розташован≥ на територ≥њ ”крањни" ( 2268-12 ).


4. “ворч≥ сп≥лки, зазначен≥ в пункт≥ 3 ѕрик≥нцевих положень «акону ”крањни "ѕро профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки", та ¬сеукрањнська сп≥лка кобзар≥в, Ќац≥ональна Ћ≥га украњнських композитор≥в, —п≥лка реклам≥ст≥в ”крањни та њх територ≥альн≥ осередки, ¤к≥ зареЇстровано в≥дпов≥дно ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни та м≥сцевими органами виконавчоњ влади на час прийн¤тт¤ цього «акону, визнаютьс¤ суб'Їктами творчоњ д≥¤льност≥ та перереЇстрац≥њ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону не п≥дл¤гають.


ѕрезидент ”крањни Ћ. ”„ћј


м.  ињв, 7 жовтн¤ 1997 року N 554/97-¬–

 

 

« ј   ќ Ќ   ”   – ј ѓ Ќ »
          ѕро внесенн¤ зм≥ни до статт≥ 12 «акону ”крањни
      "ѕро профес≥йних творчих прац≥вник≥в  та творч≥ сп≥лки"


      ( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 2000, N 21, ст.159 )
 

     ¬ерховна –ада ”крањни п о с т а н о в л ¤ Ї:

     1. —таттю   12   «акону   ”крањни  "ѕро  профес≥йних  творчих
прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки" (
554/97-¬– )  (¬≥домост≥  ¬ерховноњ
–ади ”крањни, 1997 р., N 52, ст. 312) доповнити частиною четвертою
такого зм≥сту:

     "Ќаданн¤ всеукрањнськ≥й творч≥й сп≥лц≥  статусу  нац≥ональноњ
або  позбавленн¤  њњ цього статусу не т¤гне за собою,  у зв'¤зку з
цим, њњ перереЇстрац≥њ".

     2. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤.
 

 ѕрезидент ”крањни                               Ћ. ”„ћј

 м.  ињв, 2 березн¤ 2000 року
          N 1537-III
 

 

 

 
             « ј   ќ Ќ   ”   – ј ѓ Ќ »

                   ѕро народн≥ художн≥ промисли


      ( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 2001, N 41, ст.199 )
 ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з «аконом
   N 1407-IV (
1407-15 ) в≥д 03.02.2004, ¬¬–, 2004, N 16, ст.238 )


     ÷ей «акон   регулюЇ   правов≥,  орган≥зац≥йн≥  та  економ≥чн≥
в≥дносини у галуз≥ народних художн≥х  промисл≥в,  визначаЇ  статус
суб'Їкт≥в  народних  художн≥х  промисл≥в,  засади  њх д≥¤льност≥ ≥
спр¤мований  на  охорону,  в≥дродженн¤,  збереженн¤  та   розвиток
народних   художн≥х   промисл≥в  ¤к  важливоњ  складовоњ  духовноњ
культури украњнського народу.

     ќхорона, в≥дродженн¤, збереженн¤ ≥ розвиток народних художн≥х
промисл≥в Ї обов'¤зком держави.

     —татт¤ 1. ¬изначенн¤ терм≥н≥в

     ” цьому  «акон≥  наведен≥  нижче  терм≥ни вживаютьс¤ у такому
значенн≥:

     народний художн≥й промисел - творча та виробнича  д≥¤льн≥сть,
метою  ¤коњ  Ї  створенн¤  художн≥х вироб≥в декоративно-вжиткового
призначенн¤,  що зд≥йснюЇтьс¤ на основ≥  колективного  освоЇнн¤  ≥
спадкоЇмного   розвитку  традиц≥й  народного  мистецтва  у  певн≥й
м≥сцевост≥ в процес≥  творчоњ  прац≥  майстр≥в  народних  художн≥х
промисл≥в;

     осередок народного  художнього промислу - територ≥¤,  у межах
¤коњ ≥сторично склавс¤ ≥  розвиваЇтьс¤  в≥дпов≥дно  до  самобутн≥х
традиц≥й народний художн≥й промисел;

     вир≥б народного   художнього   промислу   -   художн≥й  вир≥б
декоративно-вжиткового  призначенн¤,  виготовлений  в≥дпов≥дно  до
традиц≥й   даного  промислу  ручною  працею  або  з  використанн¤м
механ≥зованоњ прац≥ у п≥дготовчих ≥ допом≥жних операц≥¤х;

     ун≥кальний вир≥б народного художнього  промислу  -  Їдиний  у
своЇму род≥ вир≥б народного художнього промислу, ¤кий маЇ художнЇ,
≥сторичне, етнограф≥чне та наукове значенн¤;

     майстер народного художнього промислу - ф≥зична особа,  нос≥й
традиц≥й  народного  мистецтва,  ¤ка  створюЇ  ≥ виготовл¤Ї вироби
народного художнього промислу в≥дпов≥дно до його традиц≥й;

     типовий зразок виробу народних художн≥х  промисл≥в  -  вир≥б,
¤кий  за р≥шенн¤м ƒержавноњ художньо-експертноњ ради в≥днесений до
вироб≥в  народних   художн≥х   промисл≥в   ≥   рекомендований   до
виробництва;

     сер≥йний вир≥б  народних  художн≥х промисл≥в - вир≥б народних
художн≥х промисл≥в,  виконаний за типовим  зразком  у  вар≥антному
виконанн≥;

     творче вар≥юванн¤  -  одна  з  форм  про¤ву творчост≥ майстра
народних художн≥х промисл≥в,  метод  в≥дтворенн¤  типового  зразка
виробу  народного  художнього  промислу,  ¤кий передбачаЇ внесенн¤
зм≥н у композиц≥йне,  кол≥рне,  пластичне та ≥нше художнЇ  р≥шенн¤
виробу,  що  не  спричин¤ють  зниженн¤  художнього  р≥вн¤ ≥ ¤кост≥
виготовленн¤ виробу народного художнього промислу в  пор≥вн¤нн≥  з
його типовим зразком.

     —татт¤ 2. «аконодавство ”крањни про народн≥ художн≥ промисли

     «аконодавство ”крањни  про народн≥ художн≥ промисли базуЇтьс¤
на  онституц≥њ ”крањни  (  254к/96-¬–  )  ≥  складаЇтьс¤  з  ќснов
законодавства  ”крањни  про  культуру  (
2117-12 ),  цього «акону,
≥нших нормативно-правових акт≥в, що регулюють д≥¤льн≥сть суб'Їкт≥в
у галуз≥ народних художн≥х промисл≥в.

     —татт¤ 3. —уб'Їкти народних художн≥х промисл≥в

     —уб'Їктами народних  художн≥х промисл≥в Ї ф≥зичн≥ та юридичн≥
(ус≥х форм власност≥) особи,  ¤к≥  зд≥йснюють  свою  д≥¤льн≥сть  у
галуз≥ народних художн≥х промисл≥в.

     —татт¤ 4. ƒержавна пол≥тика в галуз≥ народних художн≥х
               промисл≥в

     ќсновою державноњ  пол≥тики  в   галуз≥   народних   художн≥х
промисл≥в  Ї забезпеченн¤ правових,  орган≥зац≥йних та економ≥чних
умов дл¤ охорони,  в≥дродженн¤,  збереженн¤  ≥  розвитку  народних
художн≥х   промисл≥в   ¤к  важливоњ  складовоњ  духовноњ  культури
украњнського народу.

     ƒержава:

     розробл¤Ї програми   охорони,   в≥дродженн¤,   збереженн¤   ≥
розвитку  народних  художн≥х  промисл≥в  та  забезпечуЇ њх ц≥льове
ф≥нансуванн¤;

     спри¤Ї зд≥йсненню ≥нвестиц≥йних проект≥в  у  галуз≥  народних
художн≥х промисл≥в;

     п≥дтримуЇ д≥¤льн≥сть  суб'Їкт≥в  народних  художн≥х промисл≥в
шл¤хом п≥льгового оподаткуванн¤ ≥ кредитуванн¤;

     спри¤Ї пропаганд≥ мистецтва  народних  художн≥х  промисл≥в  в
”крањн≥   ≥  за  њњ  межами  за  допомогою  орган≥зац≥њ  виставок,
конкурс≥в,     аукц≥он≥в,     галерей     народного     мистецтва,
салон≥в-магазин≥в,   спец≥ал≥зованоњ  торг≥вл≥  виробами  народних
художн≥х промисл≥в та у засобах масовоњ ≥нформац≥њ;

     створюЇ умови    дл¤    м≥жнародного    сп≥вроб≥тництва    та
зовн≥шньоеконом≥чноњ   д≥¤льност≥   суб'Їкт≥в   народних  художн≥х
промисл≥в;

     спри¤Ї навчанню та п≥дготовц≥ фах≥вц≥в дл¤ народних  художн≥х
промисл≥в у навчальних закладах ус≥х р≥вн≥в акредитац≥њ за рахунок
кошт≥в державного бюджету;

     п≥дтримуЇ пер≥одичн≥   виданн¤,    виданн¤    спец≥ал≥зованоњ
науковоњ   л≥тератури,   альбом≥в,  каталог≥в  з  питань  народних
художн≥х промисл≥в;

     вживаЇ заход≥в дл¤ збереженн¤ народних художн≥х  промисл≥в  ≥
робочих   м≥сць   майстр≥в  народних  художн≥х  промисл≥в  у  раз≥
реорган≥зац≥њ п≥дприЇмств  народних  художн≥х  промисл≥в,  у  тому
числ≥ при зм≥н≥ форми власност≥, в≥дпов≥дно до закону;

     зд≥йснюЇ ≥нш≥  заходи  п≥дтримки  народних художн≥х промисл≥в
в≥дпов≥дно до законодавства;

     забезпечуЇ   охорону   авторських   прав  суб'Їкт≥в  народних
художн≥х  промисл≥в.  (  „астину  другу статт≥ 4 доповнено абзацом
зг≥дно з «аконом N 1407-IV (
1407-15 ) в≥д 03.02.2004 )

     —татт¤ 5. ѕовноваженн¤ центрального органу виконавчоњ
               влади у сфер≥ культури щодо народних художн≥х
               промисл≥в

     ÷ентральним  органом виконавчоњ влади, ¤кий реал≥зуЇ державну
пол≥тику  у  галуз≥  народних  художн≥х  промисл≥в,  Ї  спец≥ально
уповноважений центральний орган виконавчоњ влади у сфер≥ культури,
до повноважень ¤кого належать:

     контроль за      виконанн¤м      цього      «акону,     ≥нших
нормативно-правових акт≥в про народн≥ художн≥ промисли;

     розробленн¤ та  забезпеченн¤   реал≥зац≥њ   загальнодержавних
програм  охорони,  в≥дродженн¤,  збереженн¤  ≥  розвитку  народних
художн≥х промисл≥в;

     зд≥йсненн¤ заход≥в  щодо  ви¤вленн¤,  обстеженн¤,  обл≥ку   ≥
охорони   осередк≥в  народних  художн≥х  промисл≥в  та  запов≥дних
територ≥й народних художн≥х промисл≥в;

     поданн¤  аб≥нетов≥   ћ≥н≥стр≥в   ”крањни    пропозиц≥й    про
затвердженн¤  ѕерел≥ку  вид≥в  виробництв  ≥ груп вироб≥в народних
художн≥х промисл≥в,  а також пропозиц≥й про внесенн¤ зм≥н до цього
ѕерел≥ку;

     встановленн¤ пор¤дку   обл≥ку,   збер≥ганн¤  та  використанн¤
типових зразк≥в вироб≥в народних художн≥х промисл≥в та  ун≥кальних
вироб≥в народних художн≥х промисл≥в;

     спри¤нн¤ орган≥зац≥њ    ≥   проведенню   культурно-мистецьких
заход≥в у галуз≥ народних художн≥х промисл≥в,  а також  аукц≥он≥в,
конкурс≥в, виставок-продаж≥в тощо;

     спри¤нн¤ в     межах     своњх    повноважень    м≥жнародному
сп≥вроб≥тництву у галуз≥ народних художн≥х промисл≥в;

     визначенн¤ перспектив та напр¤м≥в розвитку  осв≥ти  у  галуз≥
народних   художн≥х   промисл≥в,   участь   в  орган≥зац≥йному  та
методичному забезпеченн≥ п≥дготовки фах≥вц≥в дл¤  галуз≥  народних
художн≥х промисл≥в;

     зд≥йсненн¤ ≥нших повноважень в≥дпов≥дно до закону.

     —татт¤ 6. ѕовноваженн¤ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих
               орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого
               самовр¤дуванн¤ щодо народних художн≥х промисл≥в

     ќргани влади   јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим,  м≥сцев≥  органи
виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в≥дпов≥дно  до
своњх  повноважень  охорон¤ють права та законн≥ ≥нтереси суб'Їкт≥в
народних художн≥х промисл≥в, спри¤ють створенню умов дл¤ виконанн¤
ними своЇњ д≥¤льност≥, а саме:

     розробл¤ють та  затверджують  рег≥ональн≥  програми  охорони,
в≥дродженн¤,  збереженн¤ та розвитку народних художн≥х промисл≥в ≥
осередк≥в народних художн≥х промисл≥в на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ,  а
також подають в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ до  загальнодержавних  програм
охорони,  в≥дродженн¤,  збереженн¤  та  розвитку народних художн≥х
промисл≥в;

     провод¤ть на  в≥дпов≥дн≥й  територ≥њ  ви¤вленн¤,  обстеженн¤,
обл≥к та охорону осередк≥в народних художн≥х промисл≥в, внос¤ть до
центрального органу виконавчоњ влади у сфер≥  культури  пропозиц≥њ
про визнанн¤ осередк≥в народних художн≥х промисл≥в,  що потребують
особливоњ  охорони,  запов≥дними  територ≥¤ми  народних   художн≥х
промисл≥в;

     спри¤ють зд≥йсненню   ≥нвестиц≥йноњ   д≥¤льност≥   в   галуз≥
народних художн≥х промисл≥в на  в≥дпов≥дн≥й  територ≥њ  зг≥дно  ≥з
законом;

     приймають р≥шенн¤   про  встановленн¤  в≥дпов≥дно  до  закону
п≥льгових податкових ставок м≥сцевих податк≥в ≥  збор≥в,  а  також
зв≥льн¤ють в≥д њх сплати суб'Їкт≥в народних художн≥х промисл≥в;

     спри¤ють орган≥зац≥њ   торг≥вл≥  виробами  народних  художн≥х
промисл≥в;

     зд≥йснюють контроль   щодо    заборони    використанн¤    дл¤
виготовленн¤   вироб≥в   народних   художн≥х  промисл≥в  природних
рослинних ресурс≥в,  занесених до „ервоноњ  книги  ”крањни  та  до
ѕерел≥ку   вид≥в   рослин,  що  п≥дл¤гають  особлив≥й  охорон≥  на
в≥дпов≥дн≥й територ≥њ;

     зд≥йснюють ≥нш≥ заходи п≥дтримки народних художн≥х  промисл≥в
в≥дпов≥дно до њх компетенц≥њ.

     —татт¤ 7. ќсередки народних художн≥х промисл≥в

     ќсередки народних  художн≥х  промисл≥в  визначаютьс¤ р≥шенн¤м
центрального органу виконавчоњ влади у сфер≥ культури за  поданн¤м
м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та за погодженн¤м з Ќац≥ональною
академ≥Їю наук ”крањни ≥ в≥дпов≥дними творчими сп≥лками.

     ¬и¤вленн¤, обстеженн¤,  обл≥к ≥  охорона  осередк≥в  народних
художн≥х   промисл≥в   та  майстр≥в  народних  художн≥х  промисл≥в
зд≥йснюютьс¤  центральним  органом  виконавчоњ   влади   у   сфер≥
культури,   м≥сцевими   органами   виконавчоњ  влади  та  органами
м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

     ќсередки народних художн≥х промисл≥в, що потребують особливоњ
охорони,    аб≥нетом   ћ≥н≥стр≥в   ”крањни   можуть  бути  визнан≥
запов≥дними територ≥¤ми народних  художн≥х  промисл≥в,  охорона  ≥
державна п≥дтримка ¤ких зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до закону.

     “ипов≥ положенн¤  про  запов≥дн≥  територ≥њ народних художн≥х
промисл≥в затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

     —татт¤ 8. —татус майстра народних художн≥х промисл≥в

     ћайстер народних художн≥х промисл≥в зд≥йснюЇ свою  д≥¤льн≥сть
на  умовах  трудового  договору  (контракту) чи цив≥льно-правового
договору з п≥дприЇмством народних художн≥х  промисл≥в  або  працюЇ
≥ндив≥дуально без утворенн¤ юридичноњ особи.

     “ворча атестац≥¤   майстр≥в   народних   художн≥х   промисл≥в
зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дною профес≥йною  творчою  сп≥лкою  зг≥дно  ≥з
законодавством.

     —татт¤ 9. —татус п≥дприЇмств народних художн≥х промисл≥в

     ѕ≥дприЇмства народних художн≥х промисл≥в - це п≥дприЇмства, у
випуску  товар≥в  ≥ послуг ¤ких вироби народних художн≥х промисл≥в
становл¤ть  не  менш  ¤к 60 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ товар≥в ≥
послуг за в≥дпов≥дний зв≥тний пер≥од.

     ѕ≥дприЇмство набуваЇ статусу п≥дприЇмства  народних  художн≥х
промисл≥в у пор¤дку,  визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни,  на
п≥дстав≥ в≥дпов≥дноњ зв≥тноњ документац≥њ п≥дприЇмства.

     ћетою д≥¤льност≥ п≥дприЇмства народних художн≥х промисл≥в Ї:

     збереженн¤ ≥ розвиток особливостей певних  народних  художн≥х
промисл≥в;

     забезпеченн¤ випуску   вироб≥в  народних  художн≥х  промисл≥в
в≥дпов≥дно  до   нац≥ональноњ   самобутност≥   м≥сцевих   традиц≥й
народного мистецтва;

     дотриманн¤ ≥     вдосконаленн¤     традиц≥йних     технолог≥й
виготовленн¤ вироб≥в народних художн≥х промисл≥в;

     створенн¤ умов  дл¤  п≥двищенн¤   квал≥ф≥кац≥њ   та   творчоњ
активност≥  майстр≥в  народних  художн≥х промисл≥в шл¤хом спри¤нн¤
творчому вар≥юванню при  виготовленн≥  вироб≥в  народних  художн≥х
промисл≥в тощо.

     ѕ≥дприЇмства народних  художн≥х  промисл≥в  можуть вступати в
об'Їднанн¤  за  галузевим,  територ≥альним  чи   ≥ншим   принципом
в≥дпов≥дно до закону.

     ѕриватизац≥¤ п≥дприЇмств    народних    художн≥х    промисл≥в
зд≥йснюЇтьс¤   в≥дпов≥дно   до   закону.    ќбов'¤зковою    умовою
приватизац≥њ  п≥дприЇмств народних художн≥х промисл≥в Ї збереженн¤
њх проф≥лю.

     —татт¤ 10. ‘≥нансуванн¤ д≥¤льност≥ суб'Їкт≥в народних
                художн≥х промисл≥в

     ‘≥нансуванн¤ д≥¤льност≥ суб'Їкт≥в народних художн≥х промисл≥в
зд≥йснюЇтьс¤ за  рахунок  власних,  благод≥йних  кошт≥в  та  ≥нших
джерел ф≥нансуванн¤, не заборонених законодавством.

     ‘≥нансуванн¤ ц≥льових     програм    охорони,    в≥дродженн¤,
збереженн¤  та  розвитку  народних  художн≥х  промисл≥в  та  ≥нших
окремих важливих заход≥в у ц≥й сфер≥ може зд≥йснюватис¤ за рахунок
кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни,  бюджету јвтономноњ  –еспубл≥ки
 рим, м≥сцевих бюджет≥в.

     —татт¤ 11. ƒержавна художньо-експертна рада з народних
                художн≥х промисл≥в

     ƒл¤ зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥ з в≥днесенн¤  виготовлених  вироб≥в
до  вироб≥в  народних  художн≥х  промисл≥в,  визначенн¤ художнього
р≥вн¤  вироб≥в  народних  художн≥х  промисл≥в,  њх   в≥дпов≥дност≥
традиц≥¤м  художнього  вир≥шенн¤  ≥  технолог≥њ  виготовленн¤  при
центральному  органов≥  виконавчоњ  влади  у  сфер≥  культури  д≥Ї
ƒержавна художньо-експертна рада з народних художн≥х промисл≥в.

     ѕоложенн¤ про  ƒержавну  художньо-експертну  раду  з народних
художн≥х промисл≥в затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  за
поданн¤м центрального органу виконавчоњ влади у сфер≥ культури.

     ѕерсональний склад   ƒержавноњ   художньо-експертноњ  ради  з
народних  художн≥х  промисл≥в  формуЇтьс¤  з  висококвал≥ф≥кованих
фах≥вц≥в  у  галуз≥  народних художн≥х промисл≥в та затверджуЇтьс¤
центральним органом виконавчоњ влади у сфер≥ культури.

     ќрган≥зац≥йно-техн≥чне забезпеченн¤   д≥¤льност≥    ƒержавноњ
художньо-експертноњ    ради    з   народних   художн≥х   промисл≥в
зд≥йснюЇтьс¤  центральним  органом  виконавчоњ   влади   у   сфер≥
культури.

     „лени ƒержавноњ  художньо-експертноњ ради з народних художн≥х
промисл≥в зд≥йснюють своњ функц≥њ на громадських засадах.

     —татт¤ 12. ¬≥днесенн¤ вироб≥в до вироб≥в народних художн≥х
                промисл≥в

     ¬≥днесенн¤ вироб≥в  до  вироб≥в  народних  художн≥х промисл≥в
зд≥йснюЇтьс¤  р≥шенн¤ми  ƒержавноњ  художньо-експертноњ   ради   з
народних  художн≥х  промисл≥в  на  основ≥  типових зразк≥в вироб≥в
народних  художн≥х  промисл≥в  та  ун≥кальних   вироб≥в   народних
художн≥х  промисл≥в.  «азначен≥  р≥шенн¤ приймаютьс¤ в≥дпов≥дно до
ѕерел≥ку  вид≥в  виробництв  ≥  груп  вироб≥в  народних   художн≥х
промисл≥в,  затвердженого   аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м
центрального органу виконавчоњ влади у сфер≥ культури.

     ѕри виготовленн≥   вироб≥в   народних   художн≥х    промисл≥в
заборон¤Їтьс¤ використанн¤ природних рослинних ресурс≥в, занесених
до  „ервоноњ  книги  ”крањни  ≥  до  ѕерел≥ку  вид≥в  рослин,   що
п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥ на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ.

     —татт¤ 13. ¬≥днесенн¤ вироб≥в народних художн≥х промисл≥в до
                ћузейного фонду ”крањни

     ¬ироби народних художн≥х промисл≥в  незалежно  в≥д  њх  виду,
м≥сц¤   створенн¤   ≥   власника,  що  мають  художнЇ,  ≥сторичне,
етнограф≥чне  та  наукове  значенн¤,  п≥дл¤гають   в≥днесенню   до
ћузейного фонду ”крањни в≥дпов≥дно до законодавства.

     ”н≥кальн≥ вироби   народних  художн≥х  промисл≥в,  ¤к≥  мають
вин¤ткове художнЇ,  ≥сторичне,  етнограф≥чне та наукове  значенн¤,
незалежно   в≥д  њх  власника  ≥  м≥сц¤  збер≥ганн¤  внос¤тьс¤  до
ƒержавного реЇстру нац≥онального культурного  надбанн¤  в≥дпов≥дно
до законодавства.

     —татт¤ 14. ќсобливост≥ обл≥ку, збер≥ганн¤ та використанн¤
                вироб≥в народних художн≥х промисл≥в

     “ипов≥ зразки  вироб≥в   народних   художн≥х   промисл≥в   та
ун≥кальн≥  вироби  народних  художн≥х промисл≥в п≥дл¤гають обл≥ку.
ѕор¤док  њх  обл≥ку,  збер≥ганн¤  та   використанн¤   визначаЇтьс¤
центральним органом виконавчоњ влади у сфер≥ культури.

     ќбл≥к, збер≥ганн¤  та  використанн¤ вироб≥в народних художн≥х
промисл≥в,  в≥днесених до ћузейного фонду ”крањни та  внесених  до
ƒержавного    реЇстру    нац≥онального    культурного    надбанн¤,
зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства.

     —татт¤ 15. ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво у галуз≥ народних
                художн≥х промисл≥в

     —уб'Їкти народних  художн≥х  промисл≥в  можуть  встановлювати
м≥жнародн≥ зв'¤зки та зд≥йснювати  зовн≥шньоеконом≥чну  д≥¤льн≥сть
в≥дпов≥дно до законодавства.

     —татт¤ 16. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства
                ”крањни про народн≥ художн≥ промисли

     ќсоби, винн≥ в порушенн≥ законодавства  ”крањни  про  народн≥
художн≥ промисли, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з законом.

     —татт¤ 17. ѕрик≥нцев≥ положенн¤

     1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤.

     2. ƒо  приведенн¤ закон≥в ”крањни,  ≥нших нормативно-правових
акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом вони д≥ють у  частин≥,  що  не
суперечить цьому «акону.

     3.  аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  прот¤гом шести м≥с¤ц≥в п≥сл¤
набранн¤ чинност≥ цим «аконом:

     п≥дготувати та подати до ¬ерховноњ  –ади  ”крањни  пропозиц≥њ
про  внесенн¤  зм≥н  до  закон≥в  ”крањни,  що випливають ≥з цього
«акону;

     розробити та привести у в≥дпов≥дн≥сть  ≥з  цим  «аконом  своњ
нормативно-правов≥ акти;

     забезпечити перегл¤д  ≥  скасуванн¤  м≥н≥стерствами та ≥ншими
центральними органами виконавчоњ влади  њхн≥х  нормативно-правових
акт≥в, що суперечать цьому «акону.

     4. „астину  першу  статт≥  9  «акону ”крањни "ѕро профес≥йних
творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки"  ( 
554/97-¬–  )  (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни,  1997 р., N 52, ст. 312) доповнити абзацом
одинадц¤тим такого зм≥сту:

     "проводити атестац≥ю творчих прац≥вник≥в в≥дпов≥дно до  свого
статуту".
 

 ѕрезидент ”крањни                                         Ћ. ”„ћј

 м.  ињв, 21 червн¤ 2001 року
          N 2547-III

 

 

 

 « ј   ќ Ќ   ”   – ј ѓ Ќ »
      ѕро внесенн¤ зм≥н до де¤ких законодавчих акт≥в ”крањни
              щодо охорони ≥нтелектуальноњ власност≥


      ( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 2004, N 16, ст.238 )
      ¬ерховна –ада ”крањни  п о с т а н о в л ¤ Ї:

     I. ¬нести зм≥ни до таких законодавчих акт≥в ”крањни:

     1. јбзац четвертий частини другоњ  статт≥  1  «акону  ”крањни
"ѕро ≥нвестиц≥йну  д≥¤льн≥сть"  ( 1560-12 )   (¬≥домост≥ ¬ерховноњ
–ади ”крањни, 1991 р., N 47, ст. 646) викласти в так≥й редакц≥њ:

     "майнов≥ права ≥нтелектуальноњ власност≥".

     2. ” «акон≥ ”крањни "ѕро друкован≥ засоби масовоњ  ≥нформац≥њ
(пресу)  в ”крањн≥" (
2782-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
1993 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 7, ст.51):

     1) частину першу статт≥ 36 викласти в так≥й редакц≥њ:

     "–едакц≥¤ зобов'¤зана  використовувати  авторськ≥  матер≥али,
твори л≥тератури,  науки ≥ мистецтва з дотриманн¤м законодавства з
питань ≥нтелектуальноњ власност≥";

     2) частину  другу  статт≥  41  доповнити  пунктом  10  такого
зм≥сту:

     "10) порушенн¤   законодавства   з   питань   ≥нтелектуальноњ
власност≥".

     3. ”  «акон≥  ”крањни  "ѕро  телебаченн¤  ≥    рад≥омовленн¤"
(
3759-12 ) (¬≥домост≥   ¬ерховноњ   –ади ”крањни,  1994 р., N 10,
ст. 43;  1996 р.,  N 5,   ст. 18; 1997 р., N 15, ст. 115; 1999 р.,
N 41, ст. 373):

     1) у  частин≥  трет≥й  статт≥  30  слова  "без  погодженн¤  з
власником  авторського  права"  зам≥нити словами "без погодженн¤ з
суб'Їктом авторського права ≥ (або) сум≥жних прав";

     2) статтю 36 викласти в так≥й редакц≥њ:

     "—татт¤ 36. ќсобист≥ немайнов≥ та майнов≥ права
                 телерад≥оорган≥зац≥й

     “елерад≥оорган≥зац≥њ та   њх   правонаступники  Ї  суб'Їктами
сум≥жних прав.

     “елерад≥оорган≥зац≥¤ маЇ  право  вимагати  згадуванн¤   свого
найменуванн¤ у зв'¤зку ≥з записом,  в≥дтворенн¤м,  розповсюдженн¤м
своЇњ  передач≥  ≥  публ≥чним  повторним  спов≥щенн¤м   њњ   ≥ншою
телерад≥оорган≥зац≥Їю.

     ƒо майнових  прав  телерад≥оорган≥зац≥њ  належить њњ виключне
право на використанн¤ своњх програм будь-¤ким способом та виключне
право дозвол¤ти чи заборон¤ти ≥ншим особам:

     публ≥чне спов≥щенн¤   своњх   програм   шл¤хом  трансл¤ц≥њ  ≥
ретрансл¤ц≥њ;

     ф≥ксац≥ю своњх  програм  на   матер≥альному   нос≥њ   та   њх
в≥дтворенн¤;

     публ≥чне виконанн¤  ≥  публ≥чну  демонстрац≥ю своњх програм у
м≥сц¤х з платним входом.

     “елерад≥оорган≥зац≥¤ також маЇ право заборон¤ти поширенн¤  на
територ≥њ ”крањни чи з територ≥њ ”крањни сигналу ≥з супутника,  що
несе њњ програми, розповсюджуючим органом, дл¤ ¤кого цей сигнал ≥з
супутника не призначавс¤.

     ћайнов≥ права    телерад≥оорган≥зац≥њ   можуть   передаватис¤
(в≥дчужуватис¤)  ≥ншим  особам  на  п≥дстав≥  договору,  в   ¤кому
визначаютьс¤ спос≥б ≥ строк використанн¤ програми мовленн¤, розм≥р
≥  пор¤док  виплати  винагороди,  територ≥¤,  на  ¤ку  поширюютьс¤
передан≥ права, тощо.

     ћайнов≥ права телерад≥оорган≥зац≥њ можуть бути також передан≥
(в≥дчужен≥) ≥нш≥й особ≥ у встановленому законом пор¤дку  внасл≥док
припиненн¤ юридичноњ особи - суб'Їкта сум≥жних прав.

     Ѕез згоди  телерад≥оорган≥зац≥њ  допускаЇтьс¤ використанн¤ њњ
програм ≥ передач  у  випадках,  передбачених  статтею  42  «акону
”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" (
3792-12 );

     3) абзац  ш≥стнадц¤тий  частини  першоњ  статт≥ 46 викласти в
так≥й редакц≥њ:

     "порушенн¤ прав суб'Їкт≥в авторського права ≥ (або)  сум≥жних
прав".

     4. ”  «акон≥  ”крањни  "ѕро  видавничу  справу" (
318/97-¬– )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 32, ст. 206):

     1) у статт≥ 17:

     абзаци восьмий ≥ дев'¤тий частини  другоњ  викласти  в  так≥й
редакц≥њ:

     "переклад≥в, обробок,      анотац≥й,     резюме,     огл¤д≥в,
≥нсцен≥зац≥й, ≥нших переробок твор≥в ≥ обробок фольклору (пох≥дних
твор≥в)   без   запод≥¤нн¤   шкоди  охорон≥  твор≥в,  ¤к≥  зазнали
перекладу, адаптац≥њ чи ≥ншоњ переробки;

     зб≥рник≥в твор≥в,  зб≥рник≥в обробок фольклору,  енциклопед≥й
та антолог≥й, зб≥рник≥в звичайних даних, ≥нших складених твор≥в за
умови,  що  вони  Ї  результатом   творчоњ   прац≥   за   добором,
координац≥Їю  або  упор¤дкуванн¤м  зм≥сту без порушенн¤ авторських
прав на твори, що вход¤ть до них ¤к складов≥ частини";

     частину п'¤ту викласти в так≥й редакц≥њ:

     "”мови виконанн¤ замовленн¤ на видавничу продукц≥ю,  права та
обов'¤зки    стор≥н    визначаютьс¤    договорами    м≥ж   автором
(сп≥вавторами),  њх спадкоЇмц¤ми чи особами,  ¤ким  автори  чи  њх
спадкоЇмц≥   передали  своњ  авторськ≥  майнов≥  права  на  об'Їкт
замовленн¤,    замовником,     видавцем,     виготовлювачем     та
розповсюджувачем, укладеними в≥дпов≥дно до законодавства";

     2) частину першу статт≥ 20 викласти в так≥й редакц≥њ:

     "ѕрава та   обов'¤зки   видавц¤   у   в≥дносинах   з  автором
(сп≥вавторами) твору в галуз≥ науки,  л≥тератури ≥  мистецтва,  њх
спадкоЇмц¤ми  чи  з особою,  ¤к≥й автори чи њх спадкоЇмц≥ передали
авторськ≥ майнов≥ права, чи з особами, ¤ким належать права на ≥нш≥
об'Їкти     права    ≥нтелектуальноњ    власност≥,    визначаютьс¤
законодавством ”крањни з питань ≥нтелектуальноњ власност≥";

     3) останн≥й абзац частини другоњ статт≥ 28 викласти  в  так≥й
редакц≥њ:

     "реал≥зовувати видавничу  продукц≥ю  без  дозволу њњ власника
(сп≥ввласник≥в),  а також з  порушенн¤м  законодавства  ”крањни  з
питань ≥нтелектуальноњ власност≥".

     5. ”  «акон≥  ”крањни "ѕро профес≥йних творчих прац≥вник≥в та
творч≥ сп≥лки" (
554/97-¬– ) (¬≥домост≥  ¬ерховноњ  –ади  ”крањни,
1997 р., N 52, ст. 312; 2001 р., N 41, ст. 199):

     1) абзац  п'¤тий  частини  другоњ  статт≥  4 викласти в так≥й
редакц≥њ:

     "гарантуЇ профес≥йний та  соц≥альний  захист  член≥в  творчих
сп≥лок, охорону њх авторських та сум≥жних прав";

     2) частину першу статт≥ 9 доповнити абзацом такого зм≥сту:

     "зд≥йснювати управл≥нн¤ майновими правами член≥в сп≥лки,  ¤к≥
Ї суб'Їктами авторського права ≥ (або)  сум≥жних  прав  зг≥дно  ≥з
«аконом ”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" (
3792-12 );

     3) абзаци   трет≥й  ≥  сьомий  статт≥  21  викласти  в  так≥й
редакц≥њ:

     "винагороди за   управл≥нн¤   майновими   правами   суб'Їкт≥в
авторського  права  ≥  (або)  сум≥жних  прав  в≥дпов≥дно до «акону
”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" (
3792-12 );

     "спец≥альн≥ в≥драхуванн¤ до фонд≥в творчих сп≥лок,  ¤кщо вони
встановлен≥    аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни,  за  використанн¤  на
територ≥њ ”крањни твор≥в, ¤к≥ стали сусп≥льним надбанн¤м".

     6. —таттю 42 «акону ”крањни "ѕро наукову  ≥  науково-техн≥чну
д≥¤льн≥сть" (
1977-12 )  (¬≥домост≥   ¬ерховноњ     –ади  ”крањни,
1999 р., N 2-3, ст. 20) викласти в так≥й редакц≥њ:

     "—татт¤ 42. «ахист права ≥нтелектуальноњ власност≥

     «ахист права   ≥нтелектуальноњ    власност≥    забезпечуЇтьс¤
в≥дпов≥дно  до закон≥в та ≥нших нормативно-правових акт≥в органами
державноњ влади ”крањни.

     ” раз≥ порушенн¤ права ≥нтелектуальноњ власност≥ його  захист
зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку,  встановленому адм≥н≥стративним, цив≥льним
≥ крим≥нальним законодавством.

     ќбов'¤зковими умовами договору (контракту), на п≥дстав≥ ¤кого
виконуютьс¤  науково-досл≥дн≥  та досл≥дно-конструкторськ≥ роботи,
що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного  бюджету  ”крањни,  Ї
визначенн¤ суб'Їкт≥в права ≥нтелектуальноњ власност≥, зобов'¤занн¤
стор≥н  щодо  забезпеченн¤  охорони  прав  на   створен≥   об'Їкти
≥нтелектуальноњ власност≥, визначенн¤ сторони, ¤ка буде сплачувати
винагороду суб'Їктам права  ≥нтелектуальноњ  власност≥  зг≥дно  ≥з
законодавством ”крањни".

     7. –озд≥л  VI  «акону  ”крањни  "ѕро арх≥тектурну д≥¤льн≥сть"
(
687-14 ) (¬≥домост≥   ¬ерховноњ   –ади ”крањни,  1999 р.,  N 31,
ст. 246) викласти в так≥й редакц≥њ:

                                                –озд≥л VI

       ј¬“ќ–—№ ≈ ѕ–ј¬ќ Ќј ќЅ'™ “» ј–’≤“≈ “”–Ќќѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤

     —татт¤ 29. ќб'Їкти та суб'Їкти авторського права в галуз≥
                арх≥тектури

     ¬≥дносини, що виникають  п≥д  час  створенн¤  ≥  використанн¤
об'Їкт≥в  арх≥тектури  ¤к об'Їкт≥в авторського права,  регулюютьс¤
«аконом ”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" (
3792-12 ),
цим «аконом та ≥ншими законодавчими актами ”крањни.

     ќб'Їктами авторського  права  в  галуз≥  арх≥тектури  Ї твори
арх≥тектури,  м≥стобудуванн¤ ≥ садово-паркового мистецтва, а також
плани, кресленн¤, пластичн≥ твори, ≥люстрац≥њ, карти та еск≥зи, що
стосуютьс¤ арх≥тектури.

     ќсоба (особи),  творчою працею ¤коњ (¤ких)  створено  об'Їкти
арх≥тектури  ¤к  об'Їкти  авторського  права,  вважаЇтьс¤  автором
(сп≥вавторами) цих об'Їкт≥в.

     —п≥вавторами не можуть бути особи, ¤к≥ подають автору об'Їкта
арх≥тектури техн≥чну, консультац≥йну чи орган≥зац≥йну допомогу або
так≥,  що  зд≥йснюють  орган≥зац≥ю  проектуванн¤   ≥   буд≥вництва
(реконструкц≥њ,  реставрац≥њ,  кап≥тального ремонту),  контроль за
виконанн¤м зазначених роб≥т.

     —татт¤ 30. ћайнов≥ права на об'Їкт арх≥тектури

     ћайнов≥ права на об'Їкт  арх≥тектури  ¤к  об'Їкт  авторського
права,  створений  у  зв'¤зку  з  виконанн¤м  трудового  договору,
належать прац≥вников≥,  ¤кий створив цей об'Їкт,  та юридичн≥й або
ф≥зичн≥й особ≥,  де або в ¤коњ в≥н працюЇ,  сп≥льно,  ¤кщо ≥нше не
встановлено договором.

     ћайнов≥ права на об'Їкт  арх≥тектури  ¤к  об'Їкт  авторського
права,  створений за замовленн¤м,  належать творцев≥ цього об'Їкта
або замовников≥ сп≥льно, ¤кщо ≥нше не встановлено договором.

     ќбов'¤зков≥ умови  договор≥в  щодо  розпор¤дженн¤   майновими
правами   на   об'Їкт  арх≥тектури  ¤к  об'Їкт  авторського  права
визначаютьс¤ ÷ив≥льним кодексом ”крањни  (
435-15 )  та    «аконом
”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" (
3792-12 ).

     јвтор проекту      твору     арх≥тектури,     м≥стобудуванн¤,
садово-паркового мистецтва  маЇ  виключне  право   на   участь   у
подальш≥й  його  реал≥зац≥њ,  ¤кщо  ≥нше  не  передбачено  умовами
договору ≥з замовником або юридичною чи ф≥зичною особою,  де або в
¤коњ  в≥н  працюЇ,  а  також  на  внесенн¤  зм≥н до не завершеного
буд≥вництвом чи  збудованого  твору  арх≥тектури,  м≥стобудуванн¤,
садово-паркового мистецтва   у  раз≥  зм≥ни  його  функц≥онального
призначенн¤ чи реконструкц≥њ.

     ¬икористанн¤ проекту  твору  арх≥тектури,  м≥стобудуванн¤  чи
садово-паркового  мистецтва  дл¤  реал≥зац≥њ  допускаЇтьс¤  т≥льки
одноразово,  ¤кщо ≥нше не  обумовлено  договором,  зг≥дно  з  ¤ким
створено   проект.   ѕовторне   використанн¤   такого   проекту  ≥
розробленоњ  на  його  основ≥  робочоњ  документац≥њ  зд≥йснюЇтьс¤
виключно   за   згодою   автора   з   виплатою   йому   або   його
правонаступникам авторськоњ винагороди.

     јвтор об'Їкта арх≥тектури ¤к об'Їкта  авторського  права  маЇ
право   на   одержанн¤   у  встановленому  законодавством  пор¤дку
авторськоњ винагороди за його створенн¤ ≥ використанн¤.

     —татт¤ 31. ќсобист≥ немайнов≥ права автора (сп≥вавтор≥в)
                об'Їкта арх≥тектури

     јвтору (сп≥вавторам)    об'Їкта    арх≥тектури   ¤к   об'Їкта
авторського права належать  особист≥  немайнов≥  права,  визначен≥
«аконом ”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" (
3792-12 ).

     ќсобист≥ немайнов≥  права  на  об'Їкт  арх≥тектури  ¤к об'Їкт
авторського права належать його автору (сп≥вавторам) незалежно в≥д
умов  договору (контракту) м≥ж автором та замовником або юридичною
чи ф≥зичною особою, де або в ¤коњ в≥н працюЇ".

     8. „астину другу статт≥ 4 «акону ”крањни "ѕро народн≥ художн≥
промисли" (
2547-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,  2001 р.,
N 41, ст. 199) доповнити абзацом такого зм≥сту:

     "забезпечуЇ охорону  авторських   прав   суб'Їкт≥в   народних
художн≥х промисл≥в".

     9.  ”  «акон≥  ”крањни "ѕро рекламу" (
270/96-¬– ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 8, ст. 62):

     1) статтю 4 викласти в так≥й редакц≥њ:

     "—татт¤ 4. ¬икористанн¤ об'Їкт≥в авторського права
                ≥ (або) сум≥жних прав у реклам≥

     ¬икористанн¤ у  реклам≥  об'Їкт≥в  авторського  права ≥ (або)
сум≥жних  прав  зд≥йснюЇтьс¤  в≥дпов≥дно  до  вимог  законодавства
”крањни про авторське право ≥ сум≥жн≥ права";

     2) статтю 6 викласти в так≥й редакц≥њ:

     "«астосуванн¤ мови   у  реклам≥  зд≥йснюЇтьс¤  в≥дпов≥дно  до
чинного законодавства ”крањни про мови.

     «наки дл¤ товар≥в  ≥  послуг  навод¤тьс¤  у  реклам≥  у  тому
вигл¤д≥, в ¤кому њм надана правова охорона в ”крањн≥ в≥дпов≥дно до
чинного  законодавства,  зокрема   статт≥   6 quinquies  ѕаризькоњ
конвенц≥њ про охорону промисловоњ власност≥ (
995_123 )".

     10. ѕункт  5  статт≥  5  ƒекрету    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 10 травн¤ 1993 року N 46-93 (
46-93 )  "ѕро  стандартизац≥ю  ≥
сертиф≥кац≥ю"  (¬≥домост≥  ¬ерховноњ  –ади ”крањни, 1993 р., N 27,
ст. 289; 2000 р., N 5, ст. 34; 2003 р., N 16, ст. 128) виключити.

     II. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤.
 

 ѕрезидент ”крањни                                         Ћ. ”„ћј

 м.  ињв, 3 лютого 2004 року
          N 1407-IV

 

 

  

ѕостанови

ѕро першочергов≥ заходи

щодо  збагаченн¤ та розвитку культури

 ≥ духовност≥ украњнського сусп≥льства


 
       « метою спри¤нн¤ консол≥дац≥њ, та розвитку украњнськоњ нац≥њ, њњ ≥сторичноњ св≥домост≥, утвердженн¤ поваги у сусп≥льств≥ до нац≥ональних традиц≥й ≥ культурноњ спадщини, п≥двищенн¤ ефективност≥ державноњ пол≥тики та д≥¤льност≥ державних орган≥в у ц≥й сфер≥ п о с т а н о в л ¤ ю :


1. ¬изначити одним ≥з пр≥оритетних завдань  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, центральних та м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади забезпеченн¤ збагаченн¤ та розвитку культури ≥ духовност≥ украњнського сусп≥льстваї.


2.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни подати у двом≥с¤чний строк у встановленому пор¤дку проект загальнодержавноњ програми д≥й щодо збагаченн¤ та розвитку культури ≥ духовност≥ украњнського сусп≥льства, в ¤к≥й передбачити конкретн≥ заходи, —пр¤мован≥* зокрема, на вдосконаленн¤ законодавства у ц≥й сфер≥, розвиток нац≥онального к≥нематографа, видавничоњ та арх≥вноњ справи, створенн¤ умов дл¤ ефективноњ д≥¤льност≥ ≥сторичних ≥ культурних центр≥в, пов'¤заних ≥з житт¤м та д≥¤льн≥стю видатних д≥¤ч≥в культури, науки ≥ мистецтва, нац≥онально-визвольною боротьбою, ≥ншими найважлив≥шими под≥¤ми в ≥стор≥њ украњнського народу, на актив≥зац≥ю в≥дпов≥дних наукових досл≥джень, виданн¤ спец≥альноњ енциклопедичноњ, дов≥дковоњ, науково-попул¤рноњ та ≥ншоњ л≥тератури, створенн¤ у столиц≥ ”крањни та великих культурних центрах музейних комплекс≥в та виставкових зал≥в, спорудженн¤ пам'¤тник≥в борц¤м за свободу ≥ незалежн≥сть ”крањни, на актив≥зац≥ю м≥жнародного сп≥вроб≥тництва ”крањни, насамперед з ёЌ≈— ќ.


3. ”творити при ѕрезидентов≥ ”крањни Ќац≥ональну раду з питань культури ≥ духовност≥ (дал≥ - Ќац≥ональна рада) ¤к консультативно-дорадчий орган.
”становити, що основними завданн¤ми Ќац≥ональноњ ради Ї розробленн¤ пропозиц≥й з питань формуванн¤ та реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у сфер≥ культури ≥ духовност≥, спри¤нн¤ в≥дродженню самобутност≥ украњнського народу ¤к важливого фактора утвердженн¤ Їдност≥ та м≥жнац≥ональноњ злагоди в сусп≥льств≥, сталого розвитку ”крањни, створенн¤ њњ г≥дного ≥м≥джу у св≥товому сп≥втовариств≥.


4. ѕризначити ∆”Ћ»Ќ—№ ќ√ќ ћиколу √ригоровича - директора ≤нституту л≥тератури ≥мен≥ “.√. Ўевченка Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни, народного депутата ”крањни - головою Ќац≥ональноњ ради (за згодою), ≥ «атвердити персональний склад Ќац≥ональноњ ради , (додастьс¤).


5. ”становити, що орган≥зац≥йно-техн≥чне забезпеченн¤ д≥¤льност≥ Ќац≥ональноњ ради зд≥йснюЇтьс¤ —екретар≥атом ѕрезидента ”крањни,


6. √олов≥ Ќац≥ональноњ ради подати у м≥с¤чний строк проект ѕоложенн¤ про Ќац≥ональну раду з питань культури ≥ духовност≥.


ѕрезидент. ”крањни                                                                                       ¬.ёў≈Ќ ќ


м.  ињвї 24 листопада 2005 року N 1647/2005«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ

 ”казом ѕрезидента ”крањни

 в≥д 24 листопада 2005 року N 1647/2005
 

 

 

 


ѕќ—“јЌќ¬ј  јЅ≤Ќ≈“” ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»
ѕ–ќ ƒ≈–∆ј¬Ќ” ѕ≤ƒ“–»ћ ” “¬ќ–„»’ —ѕ≤Ћќ , I ѕ–≈—» “ј  Ќ»√ќ¬»ƒј¬Ќ»„ќѓ —ѕ–ј¬»


ƒл¤ спри¤нн¤ творчим сп≥лкам, редакц≥¤м газет ≥ журнал≥в, книжковим видавництвам у њх д≥¤льност≥  аб≥нет, ћ≥н≥стр≥в ”крањни постановл¤Ї:


1. ” зв'¤зку ≥з  скасуванн¤м  п≥льг щодо оподаткуванн¤
прибутк≥в творчих сп≥лок (письменник≥в, художник≥в, композитор≥в, театральних д≥¤ч≥в, к≥нематограф≥ст≥в, журнал≥ст≥в, фотохудожник≥в, арх≥тектор≥в, майстр≥в народного мистецтва, дизайнер≥в, музичноњ сп≥лки) вид≥лити в 1993 роц≥ асигнуванн¤ дл¤ покритт¤ витрат, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м њх д≥¤льност≥.


2. –ад≥ ћ≥н≥стр≥в –еспубл≥ки  рим, обласним,  ињвськ≥й ≥ —евастопольськ≥й м≥ським державним адм≥н≥страц≥¤м:


вид≥л¤ти членам творчих сп≥лок необх≥дн≥ прим≥щенн¤
дл¤ ≥ндив≥дуальних майстерень-студ≥й;


установити плату дл¤ майстерень-студ≥й за користуванн¤ електроенерг≥Їю, телефоном та комунальними послугами за нормами, визначеними дл¤  житлових прим≥щень з 1 кв≥тн¤ 1992 року. ѕоширити ц≥ норми оплати на будинки творчост≥, прим≥щенн¤ творчих сп≥лок, њх п≥дрозд≥л≥в ≥ м≥сцевих орган≥зац≥й.


–екомендувати ¬ерховн≥й –ад≥ –еспубл≥ки  рим, обласним,  ињвськ≥й ≥ —евастопольськ≥й м≥ським –адам народних депутат≥в надавати творчим сп≥лкам, зазначеним у пункт≥ 1  ц≥Їњ постанови, п≥льги щодо плати за землю ≥ користуванн¤ автомоб≥льними дорогами, а також надавати њм в установленому пор¤дку будинки, споруди та ≥нше потр≥бне дл¤
забезпеченн¤ њх статутноњ д≥¤льност≥ майно, що Ї державною власн≥стю.


3. ѕогодитись з пропозиц≥Їю журнал≥ст≥в про створенн¤ фонду ЂЌезалежна преса ”крањниї. ѕередбачити у державному бюджет≥ на 1993 р≥к дл¤ заснуванн¤ цього фонду 500 млн. карбованц≥в.


ƒержавному ком≥тетов≥ з матер≥альних ресурс≥в дл¤ п≥дтримки пер≥одичних видань забезпечити в 1993 роц≥ зазначений фонд необх≥дними квотами на пап≥р.


4. ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в передбачити у проект≥ державного бюджету на 1993 р≥к кошти дл¤:


компенсац≥њ втрат в≥д передплати на 1993 р≥к редакц≥¤м загальнопол≥тичних газет,  л≥тературно-художн≥х ≥ громадсько-пол≥тичних журнал≥в, засновниками ¤ких Ї ¬ерховна-–ада ”крањни,  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, органи державноњ виконавчоњ влади, ¬ерховна –ада, –ада ћ≥н≥стр≥в –еспубл≥ки  рим, творч≥ сп≥лки, виключно трудов≥ та журнал≥стськ≥ колективи, а також редакц≥¤м газет ≥ журнал≥в дл¤ д≥тей та юнацтва, ”крањнського товариства глухих ≥ ”крањнського товариства сл≥пих;


ф≥нансуванн¤ випуску нац≥ональноњ л≥тератури, зокрема п≥дручник≥в, енциклопед≥й, книг дл¤ д≥тей та юнацтва, твор≥в художньоњ л≥тератури й мистецтва, нотних, наукових, виробничих ≥ дов≥дкових видань, л≥тератури мовами нац≥ональних меншин, що зд≥йснюЇтьс¤ на умовах державного контракту.


ƒержавному ком≥тетов≥ з матер≥альних ресурс≥в вид≥лити пап≥р, пал≥турн≥, пол≥граф≥чн≥ та пакувальн≥ матер≥али дл¤ випуску та розповсюдженн¤ зазначеноњ друкованоњ продукц≥њ.


¬важати за доц≥льне компенсац≥ю втрат в≥д передплати пер≥одичних видань, засновниками ¤ких Ї обласн≥, м≥ськ≥ та районн≥ –ади народних депутат≥в, в≥днести на рахунок м≥сцевих бюджет≥в.


5. –ад≥ ћ≥н≥стр≥в –еспубл≥ки  рим, обласним,  ињвськ≥й ≥ —евастопольськ≥й м≥ським державним адм≥н≥страц≥¤м забезпечити в процес≥ комерц≥ал≥зац≥њ збереженн¤ ≥снуючоњ мереж≥ книжкових ≥ нотних магазин≥в, ≥нших книготорговельних п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, суворе дотриманн¤ проф≥лю њх основноњ д≥¤льност≥ щодо розповсюдженн¤ книжковоњ продукц≥њ.

 

в≥д 15 березн¤ 1993 р. N2194 .  ињв


ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни  Ћ.  ”„ћј
ћ≥н≥стр  аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в ”крањни   ј. ЋќЅќ¬
 

 

 

 

 

”кази

” ј«
ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

ѕро заходи щодо в≥дродженн¤ традиц≥йного народного
мистецтва та народних художн≥х промисл≥в в ”крањн≥


« метою в≥дродженн¤ традиц≥йного народного мистецтва та народних художн≥х промисл≥в, п≥двищенн¤ ефективност≥ державного управл≥нн¤ у сфер≥ збереженн¤ традиц≥йних осередк≥в народних художн≥х промисл≥в, створенн¤ спри¤тливих умов дл¤ творчост≥ народних майстр≥в та на п≥дтримку ≥н≥ц≥ативи Ќац≥ональноњ ради з питань культури ≥ духовност≥ постановл¤ю:


1.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласним,  ињвськ≥й та —евастопольськ≥й м≥ським державним адм≥н≥страц≥¤м зд≥йснити заходи щодо в≥дродженн¤ нац≥ональних мистецьких осередк≥в та центр≥в народних художн≥х промисл≥в, зокрема у м≥стах Ѕогуслав≥,  осов≥, селищах ќп≥шн≥, ѕетрик≥вц≥, –ешетил≥вц≥, селах √лин¤нах, ƒ≥хт¤р¤х,  лемб≥вц≥, яворов≥, ≥нших населених пунктах, забезпечивши, розвиток традиц≥йного народного мистецтва, створенн¤ навчально-показових майстерень, м≥сцевих музењв, дит¤чих колег≥ум≥в, шк≥л народноњ майстерност≥, творчих майстерень народних майстр≥в, спри¤нн¤ розм≥щенню у буд≥вл¤х державноњ ≥ комунальноњ власност≥ крамниць з продажу украњнських сувен≥р≥в, вироб≥в народних художн≥х промисл≥в, народного мистецтва тощо.


2. «аснувати щор≥чн≥ гранти ѕрезидента ”крањни молодим майстрам народного мистецтва дл¤ створенн¤ ≥ реал≥зац≥њ ними творчих проект≥в. ” зв'¤зку з цим частину першу статт≥ 2 ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 20 жовтн¤ 1998 року є 1152 "ѕро державну п≥дтримку культури ≥ мистецтва в ”крањн≥" (з≥ зм≥нами, внесеними ”казом в≥д 19 серпн¤ 2002 року є721) п≥сл¤ сл≥в "а також молодим письменникам" доповнити словами "≥ майстрам народного мистецтва".


3. ”становити, що наданн¤ щор≥чних грант≥в молодим майстрам народного мистецтва провадитьс¤ в≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про пор¤док наданн¤ грант≥в ѕрезидента ”крањни молодим д≥¤чам у галуз≥ театрального, музичного, образотворчого мистецтва та к≥нематограф≥њ дл¤ створенн¤ ≥ реал≥зац≥њ творчих проект≥в, затвердженого ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 6 лютого 1999 року є 127 (з≥ зм≥нами, внесеними ”казами в≥д 15 березн¤ 2002 року є 242 та в≥д 5 жовтн¤ 2004 року є 1171).


4.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:
а) разом ≥з  ињвською м≥ською державною адм≥н≥страц≥Їю вир≥шити в установленому пор¤дку питанн¤ щодо створенн¤ у м.  иЇв≥ ¬сеукрањнського науково-≥нформац≥йного центру з питань розвитку традиц≥йного народного мистецтва та народних художн≥х промисл≥в;
б) за участю ≤вано-‘ранк≥вськоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ опрацювати питанн¤ щодо створенн¤ в област≥ туристично-мистецького комплексу "ћаЇток —в¤того ћикола¤", у склад≥ ¤кого передбачити створенн¤ Ѕудинку творчост≥ народних майстр≥в Ќац≥ональноњ сп≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни;
в) забезпечити розробленн¤ ≥ впровадженн¤ в установленому пор¤дку ефективноњ модел≥ ф≥нансового та матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤, стимулюванн¤ розвитку народних художн≥х промисл≥в, а також вжити заход≥в щодо в≥дновленн¤ традиц≥йних ринк≥в збуту вироб≥в ц≥Їњ галуз≥;
г) заснувати з 2007 року виданн¤ книжковоњ сер≥њ "—карби украњнського народного мистецтва";
д) п≥д час розробленн¤ проект≥в закон≥в про ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к та наступн≥ роки передбачати в необх≥дному обс¤з≥ видатки на реал≥зац≥ю заход≥в, передбачених цим ”казом.


5. ћ≥н≥стерству осв≥ти ≥ науки ”крањни, ћ≥н≥стерству культури ≥ туризму ”крањни забезпечити реал≥зац≥ю комплексу заход≥в щодо вдосконаленн¤ п≥дготовки фах≥вц≥в з народних художн≥х промисл≥в, у тому числ≥ розвитку мереж≥ профес≥йно-техн≥чних ≥ вищих навчальних заклад≥в, в ¤ких вона зд≥йснюЇтьс¤.


ѕрезидент ”крањни
6 червн¤ 2006 року є 481/2006                                                              ¬. ёў≈Ќ ќ

 

 

 

 

”годи

 ћƒј й –ада Ќацональних творчх сп≥лок ”краини пдписали угоду про сп≥вроб≥тництво

 иевска¤ городска¤ государственна¤ администраци¤ и  оординационный —овет Ќациональных творческих союзов ”краины подписали —оглашение о сотрудничестве на 2006-2010 годы. ќб этом сообщили в пресс-службе  √√ј.

—оглашение заключено с целью возрождени¤ и развити¤ национальной культуры и искусства в г.  иеве, обеспечени¤ тесного сотрудничества и координации действий Ќациональных творческих союзов ”краины и  иевской городской государственной администрации.

¬ соответствии с заключенным соглашением:

1.  ћƒј бере на себе вир≥шенн¤ наступних питань:

1.1 «абезпечувати щор≥чне нагородженн¤ та врученн¤ в≥дзнак  ињвського м≥ського голови видатним д≥¤чам культури ≥ мистецтва Ц ветеранам творчих сп≥лок ”крањни за багатор≥чну сумл≥нну працю ≥ значний особистий внесок у розвиток нац≥ональноњ культури за поданн¤м кер≥вництва творчих сп≥лок.

1.2. –озгл¤дати пропозиц≥њ та надавати ф≥нансово-орган≥зац≥йну допомогу у проведенн≥ юв≥лењв видатних д≥¤ч≥в украњнськоњ культури.

1.3. «а поданн¤м творчих сп≥лок готувати пропозиц≥њ щодо в≥дзначенн¤ творчих здобутк≥в д≥¤ч≥в мистецтв державними прем≥¤ми ≥ державними нагородами ”крањни.

1.4. « метою подальшого п≥двищенн¤ соц≥альноњ та художньоњ рол≥ мистецтва у культурному житт≥ столиц≥ ”крањни, попул¤ризац≥њ кращих здобутк≥в митц≥в  иЇва продовжити практику щор≥чного нагородженн¤ та врученн¤ мистецькоњ прем≥њ Д ињвФ.

« 2007 року заснувати мистецьку прем≥ю Д ињвФ в галуз≥ народного декоративного мистецтва ≥мен≥ —ерг≥¤  оласа, у звФ¤зку з чим внести в≥дпов≥дн≥ зм≥ни до розпор¤дженн¤  ињвськоњ м≥ськоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ в≥д 11.03.2001 є 410 Д ѕро мистецьку прем≥ю Д ињвФ.

1.5. ѕрот¤гом 2006 року вир≥шити питанн¤ про зб≥льшенн¤ к≥лькост≥ стипенд≥й дл¤ видатних д≥¤ч≥в культури ≥ мистецтва - до 50 щор≥чних ≥ 50 дов≥чних м≥ських стипенд≥й у розм≥р≥ 15-ти неоподаткованих м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н кожна.

1.6. Ќадавати матер≥альну допомогу ветеранам та ≥нвал≥дам- членам творчих сп≥лок в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Уѕро профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лкиФ, а також ѕоложенн¤ про наданн¤ адресноњ матер≥альноњ допомоги малозабезпеченим верствам населенн¤ м.  иЇва за рахунок кошт≥в, передбачених у програм≥ Д“урботаФ на забезпеченн¤ фонду соц≥ального захисту населенн¤, спростивши процедуру наданн¤ такоњ допомоги, вважаючи головним документом поданн¤ ѕравл≥нь м≥ських в≥дд≥лень творчих сп≥лок.

1.7. « метою п≥дтримки талановитоњ творчоњ молод≥ щор≥чно забезпечувати виплату 75 стипенд≥й  ћƒј дл¤ обдарованоњ молод≥.

1.8. —при¤ти оздоровленню член≥в творчих сп≥лок, насамперед ≥нвал≥д≥в та людей похилого в≥ку, в санатор≥¤х та оздоровчих комплексах, що перебувають на баланс≥ м≥ста.

1.9. «абезпечити безплатним гар¤чим харчуванн¤м, продуктовими наборами та ≥ншими видами натуральноњ допомоги до профес≥йних св¤т малозабезпечених, одиноких член≥в творчих сп≥лок та њхн≥ с≥мТњ, максимально спростивши процедуру наданн¤ такоњ допомоги.

1.10. « метою пол≥пшенн¤ житлових умов член≥в Ќац≥ональних творчих сп≥лок ”крањни та њх  ињвських орган≥зац≥й ≥ осередк≥в, при формуванн≥ розпод≥лу загальноњ площ≥ квартир у житлових будинках щор≥чно передбачати та вид≥л¤ти на кожну творчу сп≥лку не менше 1-њ квартири.

1.11. –озгл¤нути питанн¤ про вид≥ленн¤ у будинках ветеран≥в м≥сць дл¤ самотн≥х член≥в творчих сп≥лок, ¤к≥ залишилис¤ без догл¤ду та п≥клуванн¤ з боку р≥дних.

1.12. ¬ир≥шити питанн¤ про часткове ф≥нансуванн¤ з м≥ського бюджету пол≥кл≥н≥ки Ћ≥тфонду Ќац≥ональноњ сп≥лки письменник≥в ”крањни, що дасть змогу користуватис¤ њњ послугами членам ≥нших творчих сп≥лок м≥ста.

2. —при¤ти проведенню сп≥льних з творчими сп≥лками заход≥в, ¤к≥ позитивно вплинуть на становленн¤ м.  иЇва ¤к високорозвиненого культурно-мистецького центру в ™вроп≥ :

2.1. ўор≥чних розширених зас≥дань  олег≥њ виконавчого органу  ињвськоњ м≥ськради ( ћƒј) з питань д≥¤льност≥ Ќац≥ональних творчих сп≥лок ”крањни та њх  ињвських орган≥зац≥й ≥ осередк≥в.

2.2.ўор≥чного об'Їднаного пленуму Ќац≥ональних творчих сп≥лок ”крањни та њх  ињвських орган≥зац≥й ≥ осередк≥в за участю кер≥вництва  ињвськоњ м≥ськоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ.

2.3. ¬рученн¤ ћ≥ськоњ театральноњ прем≥њ Д ињвська пекторальФ Ц сп≥льно ≥з  ињвською орган≥зац≥Їю Ќац≥ональноњ сп≥лки театральних д≥¤ч≥в ”крањни.

2.4. Ћ≥тературно-мистецького св¤та Дѕоетична весна в  иЇв≥Ф- сп≥льно з Ќац≥ональною сп≥лкою письменник≥в ”крањни та њњ  ињвською орган≥зац≥Їю.

2.5. ћ≥жнародного фестивалю Дћузичн≥ прем'Їри сезонуФ, Дћ≥жнародного конкурсу молодих п≥ан≥ст≥в пам'¤т≥ ¬.√оровиц¤Ф, ћузичного фестивалю Д ињвськ≥ л≥тн≥ музичн≥ вечориФ Ц сп≥льно з Ќац≥ональною сп≥лкою композитор≥в ”крањни та њњ  ињвською орган≥зац≥Їю.

2.6. ’орового фестивалю Д«олотоверхий  ињвФ, ћ≥жнародноњ хоровоњ асамблењ  лубу хормейстер≥в дит¤чих та юнацьких колектив≥в Д“он≥каФ, ћ≥жнародного конкурсу г≥тарного мистецтва Д√≤“ј—Ф Ц сп≥льно з ¬сеукрањнською музичною сп≥лкою.

2.7. ¬иставок, присв¤чених творчост≥ в≥домих художник≥в Ц сп≥льно з  ињвською орган≥зац≥Їю Ќац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни.

2.8. ¬иставок викладач≥в початкових спец≥ал≥зованих навчальних мистецьких заклад≥в - член≥в Ќац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни та њњ  ињвськоњ орган≥зац≥њ.

2.9. –оботи  лубу б≥бл≥отекар≥в на баз≥ Ќац≥ональноњ сп≥лки письменник≥в ”крањни.

2.10. “радиц≥йного м≥жнародного конкурсу кобзарського мистецтва ≥м. √. итастого, ¤кий проводитьс¤ один раз на 3 роки - сп≥льно з Ќац≥ональною сп≥лкою кобзар≥в ”крањни.

2.11. ћ≥жнародного к≥нофестивалю Дћолод≥стьФ, м≥жнародного фестивалю документальних ф≥льм≥в Д ≥нол≥тописФ, к≥нофестивалю Д¬≥дкрита н≥чФ, ¬сеукрањнського телев≥з≥йного фестивалю ф≥льм≥в ≥ програм дл¤ д≥тей та юнацтва Д«олоте курчаФ, ћ≥жнародного фестивалю ан≥мац≥йних ф≥льм≥в Д рокФ Ц сп≥льно з Ќац≥ональною сп≥лкою к≥нематограф≥ст≥в ”крањни.

2.12. ‘отовиставки до 15-њ р≥чниц≥ незалежност≥ ”крањни Д—толиц¤ ”крањни Ц м≥сто-герой  ињвФ - сп≥льно з Ќац≥ональною сп≥лкою фотохудожник≥в ”крањни.

2.13. ƒн¤ музики - сп≥льно з Ќац≥ональною сп≥лкою композитор≥в ”крањни,  ињвською орган≥зац≥Їю Ќац≥ональноњ сп≥лки композитор≥в ”крањни та ¬сеукрањнською музичною сп≥лкою.

2.14. —ем≥нар≥в-практикум≥в, круглих стол≥в, конференц≥й дл¤ кер≥вник≥в клубних установ та аматорських художн≥х колектив≥в м≥ста - сп≥льно з Ќац≥ональною сп≥лкою письменник≥в ”крањни, Ќац≥ональною сп≥лкою театральних д≥¤ч≥в ”крањни, Ќац≥ональною сп≥лкою художник≥в ”крањни, Ќац≥ональною сп≥лкою народних майстр≥в ”крањни, Ќац≥ональною сп≥лкою композитор≥в ”крањни та њх  ињвськими орган≥зац≥¤ми ≥ осередками.

2.15. ѕередбачати участь видатних майстр≥в - член≥в Ќац≥ональних творчих сп≥лок та њх  ињвських орган≥зац≥й ≥ осередк≥в у м≥жнародних представницьких форумах, таких ¤к ƒунайський фольклорний фестиваль, ћ≥жнародний ¤рмарок народного мистецтва в м. —анта ‘е ( —Ўј), м≥жнародних фото салонах, конкурсах, симпоз≥умах та ≥н.

2.16. « урахуванн¤м пропозиц≥й творчих сп≥лок, проводити в≥дзначенн¤ кращих попул¤ризатор≥в шевченкового слова на день народженн¤ “.√.Ўевченка, украњнського слова на ƒень украњнськоњ писемност≥ ≥ мови на м≥ському р≥вн≥ з врученн¤м в≥дзнак  ињвськоњ м≥ського голови Ц сп≥льно з Ќац≥ональною сп≥лкою письменник≥в ”крањни, Ќац≥ональною сп≥лкою журнал≥ст≥в ”крањни та радою ректор≥в  ињвського вуз≥вського центру.

 

 

2.17. « метою нац≥онально-патр≥отичного вихованн¤ молодого покол≥нн¤ сп≥льно з радою ректор≥в  ињвського вуз≥вського центру ви¤вл¤ти талановиту творчу молодь, проводити за њњ участю м≥ськ≥ м≥жвуз≥вськ≥ конкурси на створенн¤ кращоњ науковоњ роботи, п≥сн≥, в≥рша, художнього твору про м. ињв та заохочувати переможц≥в в≥дзнаками  ињвського м≥ського голови, почесними дипломами творчих сп≥лок.

2.18. «абезпечувати поповненн¤ книжкових фонд≥в публ≥чних б≥бл≥отек м≥ста творами письменник≥в - член≥в Ќац≥ональноњ сп≥лки письменник≥в ”крањни та њњ  ињвськоњ орган≥зац≥њ.

2.19. —при¤ти збереженню ≥ розвитку ≥снуючоњ мереж≥ книгорозповсюдженн¤, пол≥пшенню забезпеченн¤ населенн¤ в≥тчизн¤ною книжковою продукц≥Їю.

2.20. ƒозволити посел¤ти за п≥льговими розрахунками у готел¤х, ¤к≥ знаход¤тьс¤ в комунальн≥й власност≥ м≥ста, заруб≥жних учасник≥в та гостей, що прибувають до  иЇва на запрошенн¤ творчих сп≥лок дл¤ участ≥ у мистецьких акц≥¤х.

3. « метою зм≥цненн¤ матер≥ально-техн≥чноњ бази Ќац≥ональних творчих сп≥лок та њх  ињвських орган≥зац≥й ≥ осередк≥в, наданн¤ њм д≥Ївоњ допомоги :

3.1. ¬ир≥шити питанн¤ про вид≥ленн¤ ц≥льових бюджетних кошт≥в :

3.1.1. Ќа проведенн¤ ремонтно-реставрац≥йних роб≥т :

- в будинку по вул. ѕушк≥нськ≥й,32, в ¤кому розташован≥ Ќац≥ональна сп≥лка композитор≥в ”крањни,  ињвська орган≥зац≥¤ Ќац≥ональноњ сп≥лки композитор≥в ”крањни, Ќац≥ональна ¬сеукрањнська музична сп≥лка;

- в будинку по вул. –ейтарськ≥й 27-а, де розташована Ќац≥ональна сп≥лка майстр≥в народного мистецтва ”крањни та њњ  ињвський осередок;

- в Ѕудинку к≥но по вул. —аксаганського, 6 Ќац≥ональноњ сп≥лки к≥нематограф≥ст≥в ”крањни.

- в будинку по вул. Ѕориса √р≥нченка, 7 Ќац≥ональноњ сп≥лки арх≥тектор≥в ”крањни.

3.1.2. Ќа приведенн¤ в належний стан прим≥щень, встановленн¤ охоронно-пожежноњ сигнал≥зац≥њ, ремонту овочесховища в Ѕудинку ветеран≥в сцени ≥м. Ќ.”жв≥й Ќац≥ональноњ сп≥лки театральних д≥¤ч≥в ”крањни.

3.1.3. Ќа книговиданн¤ твор≥в украњнських письменник≥в, випуск мистецьких альбом≥в про творч≥сть видатних украњнських майстр≥в, друкуванн¤ твор≥в украњнських композитор≥в, нотноњ навчальноњ л≥тератури з творами украњнських композитор≥в дл¤ учн≥в початкових спец≥ал≥зованих мистецьких навчальних заклад≥в м≥ста.

3.1.4. Ќа часткову ф≥нансову п≥дтримку пер≥одичних видань: газети Д ультура ≥ житт¤Ф, журнал≥в Д”крањнський театрФ, Д“еатрально-концертний  ињвФ.

3.1.5. Ќа виданн¤ часопису Д ињвський журнал≥стФ.

3.2. ѕрот¤гом 2006 року вир≥шити питанн¤ про буд≥вництво у м.  иЇв≥ багатоповерхового житлового будинку дл¤ митц≥в- член≥в творчих сп≥лок.

3.3. —творити у м.  иЇв≥ Ѕудинок журнал≥ста.

3.4. ѕрот¤гом 2006 року вир≥шити питанн¤ про наданн¤ прим≥щенн¤ дл¤ забезпеченн¤ д≥¤льност≥ Ќац≥ональноњ сп≥лки театральних д≥¤ч≥в ”крањни адекватного тим площам, ¤к≥ займала сп≥лка в будинку є 14 по вул. ярослав≥в вал.

3.5. ѕрот¤гом 2006 року вир≥шити питанн¤ про вид≥ленн¤ прим≥щенн¤ дл¤ забезпеченн¤ д≥¤льност≥ Ќац≥ональноњ сп≥лки фотохудожник≥в ”крањни.

3.6. ƒо 2007 року вир≥шити питанн¤ про вид≥ленн¤ прим≥щень дл¤ розм≥щенн¤:

- центрального художнього салону Ќац≥ональноњ сп≥лки народних майстр≥в ”крањни та њњ  ињвського осередку;

- спец≥ал≥зованоњ книгарн≥ Д”крањнський письменникФ Ќац≥ональноњ сп≥лки письменник≥в ”крањни та њњ  ињвськоњ орган≥зац≥њ;

- спец≥ал≥зованого нотного магазину Ќац≥ональноњ сп≥лки композитор≥в ”крањни та њњ  ињвськоњ орган≥зац≥њ.

- галерењ дл¤ проведенн¤ фотовиставок з фотосалоном Ќац≥ональноњ сп≥лки фотохудожник≥в ”крањни.

3.7. «акр≥пити прим≥щенн¤ , в ¤ких розташован≥ Ќац≥ональн≥ творч≥ сп≥лки ”крањни та њх  ињвськ≥ орган≥зац≥њ ≥ осередки, за творчими сп≥лками на п≥дстав≥ безстрокових орендних угод.

3.8. ƒл¤ Ќац≥ональних творчих сп≥лок ”крањни та њх  ињвських орган≥зац≥й ≥ осередк≥в розм≥ри р≥чноњ орендноњ плати за оренду прим≥щень, ¤к≥ належать до комунальноњ власност≥ територ≥альноњ громади м.  иЇва, не можуть перевищувати двох в≥дсотк≥в в≥д вартост≥ орендованого майна визначеноњ експертним шл¤хом.

3.9. ƒл¤ член≥в Ќац≥ональних творчих сп≥лок ”крањни та њх  ињвських орган≥зац≥й ≥ осередк≥в встановити оплату за оренду нежилих прим≥щень, ¤к≥ використовуютьс¤ п≥д творч≥ майстерн≥, на р≥вн≥ оплати за житло.

 омунальн≥ послуги за користуванн¤ прим≥щенн¤ми, ¤к≥ використовуютьс¤ п≥д творч≥ майстерн≥, сплачувати у в≥дпов≥дност≥ з показниками л≥чильник≥в встановлених за кошти орендар≥в.

3.10. «в≥льнити в≥д сплати земельного податку Ќац≥ональн≥ творч≥ сп≥лки ”крањни, а також член≥в таких сп≥лок за земельн≥ д≥л¤нки, зайн¤т≥ виставковими залами, будинками творчост≥ та в≥дпочинку, творчими майстерн¤ми, що належать њм.

4.  оординац≥йн≥й –ад≥ нац≥ональних творчих сп≥лок:

4.1. ¬с≥л¤ко п≥дтримувати  ћƒј в розбудов≥ культури м≥ста, у впровадженн≥ «акону Дѕро столицю ”крањни - м≥сто-герой  ињвФ.

4.2. «абезпечувати своЇчасну п≥дготовку вс≥х необх≥дних ≥нформац≥йних матер≥ал≥в та брати участь у щор≥чних розширених зас≥данн¤х  олег≥њ виконавчого органу  ињвськоњ м≥ськоњ ради ( ћƒј) з питань д≥¤льност≥ Ќац≥ональних творчих сп≥лок ”крањни та њх  ињвських орган≥зац≥й ≥ осередк≥в.

4.3. «абезпечувати своЇчасну п≥дготовку вс≥х необх≥дних документ≥в дл¤ врученн¤ в≥дзнак  ињвського м≥ського голови видатним д≥¤чам культури ≥ мистецтва м≥ста.

4.4. Ѕрати активну участь у проведенн≥ загальном≥ських культурно-мистецьких акц≥й.

4.5.  онтролювати своЇчасн≥сть розрахунк≥в за комунальн≥ послуги отриман≥ в≥д м≥ста Ќац≥ональними творчими сп≥лками ”крањни та њх  ињвськими орган≥зац≥¤ми ≥ осередками.

4.6. «абезпечувати участь фах≥вц≥в Ќац≥ональних творчих сп≥лок ”крањни та њх  ињвських осередк≥в у розробц≥ нормативних документ≥в щодо розвитку культури ≥ мистецтва  иЇва.

4.7. «абезпечувати участь фах≥вц≥в Ќац≥ональних творчих сп≥лок ”крањни та њх  ињвських орган≥зац≥й та осередк≥в у —ем≥нарах-практикумах, круглих столах, конференц≥¤х дл¤ кер≥вник≥в клубних установ та аматорських художн≥х колектив≥в м≥ста.

4.8. « метою вихованн¤ у п≥дростаючого покол≥нн¤ почутт¤ нац≥ональноњ самосв≥домост≥, патр≥отизму, естетичних смак≥в розробити програму зустр≥чей письменник≥в, митц≥в, журнал≥ст≥в у навчальних закладах м≥ста, зд≥йснювати контроль за њх проведенн¤м.

4.9. Ќа мистецьк≥ заходи, ¤к≥ провод¤тьс¤ Ѕудинками к≥но, актора, письменник≥в запрошувати безкоштовно представник≥в трудових колектив≥в п≥дприЇмств та м≥ських громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в, ж≥нок, ветеран≥в в≥йни та прац≥ за допомогою в≥дпов≥дних структурних п≥дрозд≥л≥в  ињвськоњ м≥ськоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ.

4.10. «атвердити робочу групу щодо координац≥њ зусиль Ќац≥ональних творчих сп≥лок ”крањни та њх  ињвських орган≥зац≥й ≥ осередк≥в на виконанн¤ ц≥Їњ ”годиФ.

»сточник: proUA.com

 

 

 ѕоложенн¤

 

–јƒј ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ—№ ќѓ  –—–
ѕќ—“јЌќ¬ј
в≥д 13 липн¤ 1990 р. N 154
 ињв
ѕро реЇстрац≥ю —татуту —п≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни
–ада ћ≥н≥стр≥в ”крањнськоњ –—– постановл¤Ї:
«ареЇструвати —татут —п≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни.
√олова –ади ћ≥н≥стр≥в ”–—–  ¬. ћј—ќЋ
 еруючий —правами –ади ћ≥н≥стр≥в ”–—–  ¬. ѕ™’ќ“ј
≤нд. 28
«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќ»…
”становчим з'њздом —п≥лки майстр≥в
народного мистецтва ”крањни
в≥д 27 с≥чн¤ 1990 року
м.  ињв
 

   

–≥шенн¤

 

   
   

≤нструкц≥њ

 

   

≤Ќ—“–” ÷≤я
             про пор¤док прийому до член≥в               

  —п≥лки художник≥в ”крањни

 

≤.    ” в≥дпов≥дност≥ до «акону ”крањни "ѕро профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки" та —татуту —п≥лки художник≥в ”крањни - прийом до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни проводитьс¤ по представленню творчих секц≥й правл≥нн¤ми м≥ських, обласних, рег≥ональних орган≥зац≥й —п≥лки художник≥в ≥ правл≥нн¤м —п≥лки художник≥в республ≥ки  рим з наступним затвердженим њх р≥шенн¤м про прийом –адою —п≥лки художник≥в ”крањни.
–ада —п≥лки художник≥в ”крањни визначаЇ терм≥н наступного прийому до —п≥лки.
ѕеред затвердженн¤м –адою —п≥лки р≥шень орган≥зац≥й —’” твори претендент≥в розгл¤даЇ ≈кспертна –ада —’”.
ѕри розгл¤д≥ твор≥в претендент≥в до прийому у члени —п≥лки художник≥в ”крањни ≈кспертна –ада —’”  розгл¤даЇ подан≥ матер≥али  таЇмним голосуванн¤м, визначаЇ список претендент≥в на затвердженн¤ –ади —’”.
ѕретенденти, ¤ким ≈кспертна –ада в≥дмовила у прийом≥ до член≥в —’”  мають право подати матер≥али по прийому на наступну –аду —п≥лки з урахуванн¤м зауважень ≈кспертноњ –ади.
–ада —п≥лки художник≥в ”крањни зд≥йснюЇ контроль за додержанн¤м правил прийому в орган≥зац≥¤х ≥ у випадку порушень вимог —татуту вживаЇ заход≥в до виправленн¤ припущених помилок, розгл¤даЇ та приймаЇ р≥шенн¤ по скаргах, пов'¤заних з в≥дмовою у прийом≥.


2.   ’удожник, або мистецтвознавець, ¤кий бажаЇ бути прийн¤тим до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни, звертаЇтьс¤ до орган≥зац≥њ —п≥лки художник≥в ”крањни за м≥сцем свого пост≥йного проживанн¤.
—екретар≥ат —п≥лки художник≥в ”крањни маЇ право пропонувати на розгл¤д –ади —п≥лки кандидатури до вступу у члени —’”, ¤к вин¤ток  у випадках,  ¤к≥ не передбачен≥ цим положенн¤м.
—п≥лка художник≥в ”крањни забов'¤зана ознайомити зац≥кавлену особу з —татутом —п≥лки художник≥в ”крањни ≥ з пор¤дком прийому до член≥в —п≥лки.


 3.   “ворч≥ секц≥њ (бюро), а де немаЇ творчих секц≥й, правл≥нн¤ орган≥зац≥й —п≥лки художник≥в:
       а) провод¤ть п≥дготовчу роботу ≥ оформлюють документац≥ю дл¤ тих художник≥в ≥ мистецтвознавц≥в, у ¤ких у в≥дпов≥дност≥ до —татуту Ї п≥дстави дл¤ прийому до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни;
       б) зг≥дно —татуту —п≥лки художник≥в ”крањни п≥дставою про прийом до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни Ї творча д≥¤льн≥сть ≥ндив≥дуальна чи колективна творч≥сть профес≥йних творчих прац≥вник≥в, результатом ¤коњ Ї тв≥р  чи його ≥нтерпретац≥¤, що мають культурно-мистецьку ц≥нн≥сть, твори, що мають, самост≥йне творче значенн¤ ≥ набули громадського визнанн¤, участь художник≥в  у м≥ських, обласних, рег≥ональних, всеукрањнських та  м≥жнародних  виставках;
      в) ознайомленн¤ з прац¤ми мистецтвознавц≥в, що бажають бути  прийн¤тими
        до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни;
      г) правл≥нн¤ в≥дпов≥дних орган≥зац≥й —’” враховують:
         - результати участ≥ художник≥в  у 8 (восьми)  всеукрањнських виставках —п≥лки
           художник≥в ”крањни;
         - участь у м≥жнародних виставках зараховуЇтьс¤ лише у тих випадках,  коли
          виставка орган≥зована —п≥лкою художник≥в ”крањни, або —’” Ї учасником
          цього мистецького заходу;
        - результати творчоњ прац≥ художник≥в в галуз≥ монументального, 
          декоративного та народного мистецтва, мистецтва театру, к≥но в галуз≥
          друкованих видань, плакату, оформленн¤ книги, промисловоњ граф≥ки, в галуз≥
          створенн¤ музейно-виставочного ансамблю, в галуз≥ промисловоњ естетики  
          та   художнього конструюванн¤, ¤к≥ мають  самост≥йне творче значенн¤ ≥
          набули громадського визнанн¤;
       - результати прац≥ мистецтвознавц≥в та критик≥в  у теоретичному
          узагальненн≥ творчоњ практики художник≥в, у пропаганд≥ дос¤гненн¤
          украњнського та св≥тового образотворчого мистецтва;
       - при прийом≥ до —п≥лки сп≥вавтор≥в враховують результати творчоњ прац≥
         кожного з сп≥вавтор≥в окремо.
    д) приймають:
        - письмову за¤ву про прийом, у ¤к≥й,  той, хто вступаЇ до член≥в —п≥лки
          повн≥стю визнаЇ —татут —п≥лки художник≥в ”крањни та зобов'¤зуЇтьс¤
          виконувати його;
        - дов≥дку з м≥сц¤ пост≥йного проживанн¤;
        - рекомендац≥њ трьох член≥в —п≥лки художник≥в;
        - коп≥ю диплому або дов≥дку про осв≥ту;
        - автоб≥ограф≥ю;
        - особист≥ листки по обл≥ку кадр≥в з фотограф≥¤ми розм≥ром 4x6 см;
        - перел≥к основних роб≥т, фотограф≥њ  та репродукц≥њ твор≥в, в≥домост≥ про  
          участь на художн≥х виставках або список мистецтвознавчих праць;
        - п≥дготовлюють оформленн¤ особистоњ справи художника або
          мистецтвознавц¤, ¤кий рекомендований дл¤ прийому до член≥в
          —п≥лки художник≥в ”крањни.


ѕрим≥тка: особиста справа Ї зб≥ркою ус≥х документ≥в, ¤к≥ - характеризують творчу ≥ громадську д≥¤льн≥сть художника або мистецтвознавц¤.


    ж) представл¤ють правл≥нню кандидатури художник≥в та мистецтвознавц≥в, 
         ¤к≥ рекомендован≥ бюро секц≥й дл¤ прийому до член≥в —п≥лки художник≥в
         ”крањни та орган≥зують показ твор≥в художник≥в ≥ обговоренн¤ роб≥т
         мистецтвознавц≥в на спец≥альних зас≥данн¤х правл≥нн¤ по прийому.


4.  ” в≥дпов≥дност≥ до —татуту, прийом до член≥в —п≥лки художник≥в повинен провадитись у передбачен≥ терм≥ни  –адою —п≥лки .


5. ѕрийом до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни проводитьс¤ у наступному пор¤дку:
       а) дл¤ художник≥в - шл¤хом показу њх твор≥в на спец≥ально орган≥зованих з ц≥Їю 
           метою персональних виставках претендент≥в та з урахуванн¤м усп≥шного
           результату участ≥ њх у всеукрањнських художн≥х та м≥жнародних художн≥х
           виставках, тобто 4 експонуванн¤ твор≥в, що в≥дпов≥дають за своњм художн≥м 
           р≥внем,  вимогам —п≥лки художник≥в ”крањни;                                                          
      б) дл¤ художник≥в, основн≥ твори ¤ких не можуть бути експонован≥ на
          виставках претендент≥в (монументальне мистецтво, мистецтво художник≥в
          театру  ≥ к≥но, де¤к≥ види декоративного мистецтва, пов'¤зан≥ з
          арх≥тектурно - художн≥ми та музейними    виставочними ансамбл¤ми, з
          промислов≥стю ≤ т. д.)  - на п≥дстав≥ перегл¤ду те оц≥нки результат≥в творчоњ
          прац≥ художник≥в на м≥сц≥, пор¤д з показом фотограф≥й основних роб≥т,
          еск≥з≥в та ≥нших твор≥в художника на виставках претендент≥в;
      в) дл¤ мистецтвознавц≥в - на п≥дстав≥ вивченн¤, рецензуванн¤ ≥ обговоренн¤ њх 
          мистецтвознавчих роб≥т,, опубл≥кованих в друкованих виданн¤х.


6. ѕрийом до член≥в —п≥лки художник≥в належить ретельно готувати та проводити на виставках ≥ вињзних перегл¤дах твор≥в художник≥в, ¤к≥ спец≥ально орган≥зуютьс¤, на п≥дготовлених обговоренн¤х мистецтвознавчих роб≥т, в обстановц≥ в≥дпов≥дальност≥, вимогливост≥ та об'Їктивност≥ при прийн¤тт≥ р≥шень.


7. ѕрийом до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни проводитьс¤ за м≥сцем  пост≥йного проживанн¤ того, хто вступаЇ до член≥в —п≥лки художник≥в.


8. ѕрийом до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни проводитьс¤ за критим (таЇмним) голосуванн¤м.


9. ƒл¤ проведенн¤ закритого (таЇмного) голосуванн¤ ≥ п≥драхуванн¤ його насл≥дк≥в, правл≥нн¤ орган≥зац≥њ —п≥лки художник≥в ”крањни, вибираЇ ≥з свого складу в≥дкритим голосуванн¤м л≥чильну ком≥с≥ю у к≥лькост≥, що встановлюЇ правл≥нн¤ (3-5 чолов≥к), а
Ћ≥чильна ком≥с≥¤ вибираЇ голову та секретар¤.

10. ѕо представленню творчих секц≥й дл¤ закритого (таЇмного) голосуванн¤
готуютьс¤ бюлетен≥ (списки) з кандидатурами художник≥в ≥ мистецтвознавц≥в, ¤к≥ рекомендован≥ по член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни.
 ќдночасно готуютьс¤ особов≥ справи рекомендованих та перел≥к твор≥в художник≥в ≥ праць  мистецтвознавц≥в, ¤к≥ надаютьс¤ правл≥нню дл¤ перегл¤ду ≥ обговоренн¤, а також дан≥ про участь на художн≥х виставках та про друкован≥ прац≥ мистецтвознавц≥в, ¤к матер≥ал дл¤ дов≥док ≥ характеристик при прийом≥.


11.  ожний член правл≥нн¤ отримуЇ по одному прим≥рнику бюлетен¤, дл¤ голосуванн¤, з пр≥звищами художник≥в ≥ мистецтвознавц≥в, ¤к≥ рекомендован≥ до прийому до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни.
ѕри видаванн≥ бюлетен≥в у  списку член≥в правл≥нн¤ робитьс¤ пом≥тка про те, що даний член правл≥нн¤ отримав бюлетень ≥  бере участь в голосуванн≥.


12. ѕ≥п час перегл¤ду твор≥в художник≥в ≥ обговоренн¤
роб≥т мистецтвознавц≥в, кожен член правл≥нн¤, керуючись —татутом
—п≥лки художник≥в ”крањни, визначаЇ своЇ в≥дношенн¤ до прийому н
рекомендованих та збер≥гаЇ в бюлетен≥ дл¤ головуванн¤ пр≥звища
тих художник≥в ≥ мистецтвознавц≥в "за прийн¤тт¤" ¤ких в≥н голосуЇ ≥, навпаки, закреслюЇ в бюлетен≥ пр≥звища тих, "проти прийн¤тт¤" ¤ких до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни в≥н голосуЇ.


13. ¬≥дразу п≥сл¤ голосуванн¤ л≥чильна ком≥с≥¤ зд≥йснюЇ п≥драхунок насл≥дк≥в голосуванн¤.


14. «д≥йснивши п≥драхунок голос≥в, л≥чильна ком≥с≥¤ складаЇ протокол, в ¤кий заносить насл≥дки голосуванн¤, вказуючи к≥льк≥сть голос≥в, поданих "за прийн¤тт¤" ≥ "проти прийн¤тт¤".


15. Ћ≥чильна ком≥с≥¤ допов≥даЇ правл≥нню насл≥дки голосуванн¤ по кожн≥й кандидатур≥, що рекомендуЇтьс¤ до член≥в  —п≥лки художник≥в ”крањни.
ѕравл≥нн¤ затверджуЇ протокол л≥чильноњ ком≥с≥њ з насл≥дками закритого (таЇмного) голосуванн¤ ≥ додаЇ його, ¤к нев≥д'Їмну частину до свого спец≥ального протоколу, про прийом до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни, що п≥дписуЇтьс¤ головою ≥ в≥дпов≥дальним секретарем правл≥нн¤ орган≥зац≥њ —п≥лки художник≥в.
Ѕюлетен≥ таЇмного голосуванн¤ знищуютьс¤ зг≥дно акту.


16. ѕрийн¤тими до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни вважаютьс¤  художники та мистецтвознавц≥, за прийн¤тт¤ ¤ких проголосувало понад половини член≥в правл≥нн¤ (загальних збор≥в), що брали участь у голосуванн≥.


ѕрим≥тка: правомочними дл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про прийом до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни вважаютьс¤ зас≥данн¤ правл≥нн¤ (загальних збор≥в)  орган≥зац≥њ —п≥лки художник≥в ”крањни  при на¤вност≥ не  менше 2/3 повного складу даного правл≥нн¤.


17. ѕ≥сл¤ затвердженн¤ протокол≥в правл≥нн¤ обласноњ, м≥ськоњ, рег≥ональноњ орган≥зац≥й —п≥лки художник≥в про прийом до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни –адою —п≥лки (таЇмним або в≥дкритим голосуванн¤м) художник≥в ”крањни вс≥ "художники ≥ мистецтвознавц≥,  т≥льки що прийн¤т≥ до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни, ставл¤тьс¤ на обл≥к в тих орган≥зац≥¤х, де вони були прийн¤т≥ у —п≥лку,
 то б то по м≥сцю свого пост≥йного проживанн¤.


18. ѕрийн¤тим до член≥в —п≥лки художник≥в ”крањни
вручаЇтьс¤  квиток  члена  Їдиного зразка —п≥лки художник≥в ”крањни ≥ —татут —п≥лки, ¤кий вони зобов'¤зан≥  виконувати.
 

 

 

Cтатут Ќ—ћЌћ” та Ќ—’”

 

—“ј“”“ —ѕ≤Ћ » ћј…—“–≤¬ Ќј–ќƒЌќ√ќ ћ»—“≈÷“¬ј ” –јѓЌ»

1. «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя


1.1. —п≥лка майстр≥в народного мистецтва ”крањни добров≥льна громадська самовр¤дувальна творча орган≥зац≥¤, що об'ЇднуЇ майстр≥в традиц≥йного народного мистецтва, мистецтвознавц≥в, досл≥дник≥в у ц≥й галуз≥ та профес≥йних художник≥в, ¤к≥ своЇю творчою д≥¤льн≥стю спри¤ють в≥дродженню й розвитку мистецьких традиц≥й народу.


1.2. —п≥лка майстр≥в народного мистецтва ”крањни - основний профес≥йний координуючий орган з питань в≥дродженн¤, збереженн¤ ≥ розвитку народного декоративного мистецтва та художн≥х промисл≥в.


1.3. —п≥лка зд≥йснюЇ свою д≥¤льн≥сть у в≥дпов≥дност≥ до  онституц≥њ —–—–          ( ѕ0001400-77 ),  онституц≥њ ”–—– ( 888-09 ), рад¤нського законодавства, цього —татуту.


1.4. ћетою —п≥лки Ї забезпеченн¤ розвитку вс≥х вид≥в ≥ жанр≥в традиц≥йного народного мистецтва, ¤к на територ≥њ ”крањни так ≥ за њњ межами, збагаченн¤ культури украњнського народу.


1.5. —воЇю д≥¤льн≥стю —п≥лка спри¤Ї широкому використанню можливостей традиц≥йного народного мистецтва у формуванн≥ нац≥ональноњ св≥домост≥ народу, п≥двищенн≥ його рол≥ в патр≥отичному, ≥нтернац≥ональному, естетичному вихованн≥ населенн¤, збереженн≥ нац≥ональних культур етн≥чних груп, ¤к≥ проживають на територ≥њ ”крањни.


1.6. ‘ундаторами —п≥лки Ї ћ≥н≥стерство культури ”–—–, ћ≥н≥стерство м≥сцевоњ промисловост≥ ”–—–, ћ≥н≥стерство л≥сового господарства ”–—–,      ÷  Ћ —ћ ”крањни, ”крпрофрада, ≤нститут мистецтвознавства, фольклору та етнограф≥њ ≥м. ћ. –ильського, —п≥лка художник≥в ”–—–, ”крањнське товариство охорони пам'¤ток ≥стор≥њ та культури, ”крањнськ≥ республ≥канськ≥ в≥дд≥ленн¤ –ад¤нського фонду культури, ƒит¤чого фонду ≥м. Ћен≥на, видавництво "ƒн≥про", журнали "—оц≥ал≥стична культура" та "ѕам'¤тки ”крањни", газети " ультура ≥ житт¤" та "–ад¤нська ”крањна".


1.7. ƒл¤ розв'¤занн¤ своњх статутних завдань —п≥лка сп≥впрацюЇ з державними органами, громадськими та рел≥г≥йними об'Їднанн¤ми ≥ орган≥зац≥¤ми. ѕ≥дтримуЇ зв'¤зки з м≥жнародними орган≥зац≥¤ми.


2. ќ—Ќќ¬Ќ≤ Ќјѕ–яћ » ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ —ѕ≤Ћ ».


2.1. ќрган≥зац≥йне об'Їднанн¤ член≥в —п≥лки та забезпеченн¤ творчо-виробничоњ, ф≥нансово-економ≥чноњ д≥¤льност≥ осередк≥в —п≥лки.


2.2. —творенн¤ матер≥ально-техн≥чноњ бази дл¤ творчоњ та соц≥ально-культурноњ д≥¤льност≥ член≥в —п≥лки.


2.3. ѕ≥дготовка молодоњ зм≥ни майстр≥в народного мистецтва на основ≥ спадковост≥ художн≥х традиц≥й народу.


2.4. —при¤нн¤ профес≥йному ≥ моральному становленню творчоњ молод≥, робот≥ мереж≥ навчальних заклад≥в народного мистецтва, навчанн≥ д≥тей ≥ молод≥ у народних майстр≥в.


2.5. ƒл¤ виконанн¤ статутних завдань —п≥лка маЇ право в≥дпов≥дно до чинного законодавства створювати п≥дприЇмства, майстерн≥, арт≥л≥/ а також вести ≥ншу господарсько*економ≥чну д≥¤льн≥сть, у тому числ≥ ≥ зовн≥шньоеконом≥чну.


2.6. ¬≥дкритт¤ у встановленому пор¤дку музењв, б≥бл≥отек, спец≥альних шк≥л, заочних ≥ стац≥онарних курс≥в, асортиментних ≥ методичних каб≥нет≥в, лаборатор≥й, центр≥в пропаганди народноњ культури.


2.7. ¬≥дродженн¤ ≥ розвиток осередк≥в традиц≥йного народного мистецтва народ≥в, ¤к≥ проживають на територ≥њ ”крањни.


2.8. –озширенн¤ та збагаченн¤ асортименту товар≥в народного споживанн¤ в традиц≥¤х народного мистецтва.


2.9. —при¤нн¤ науково-досл≥дницьк≥й робот≥ у галуз≥ традиц≥йного народного мистецтва.


2.10. ќрган≥зац≥¤ громадського контролю та спри¤нн¤ виконанню законодавства в частин≥ збереженн¤ ≥ розвитку традиц≥йних вид≥в народного мистецтва.


2.11. ѕроведенн¤ експедиц≥й дл¤ обстеженн¤ традиц≥йних осередк≥в народного декоративного мистецтва/ в тому числ≥ археолог≥чн≥ досл≥дженн¤.


2.12. ¬и¤вленн¤ майстр≥в традиц≥йного народного мистецтва та залученн¤ њх до сп≥впрац≥ з≥ —п≥лкою у встановленому пор¤дку.


2.13. ќрган≥зац≥¤ виставок твор≥в майстр≥в народного мистецтва, св¤т народного мистецтва, конкурс≥в, науково-методичних конференц≥й, сем≥нар≥в, масових просв≥тницьких заход≥в та ≥нше.


2.14. —творенн¤ к≥ноф≥льм≥в, в≥деоф≥льм≥в з народного мистецтва та творчоњ д≥¤льност≥ член≥в —п≥лки.


2.15. ¬становленн¤ та розвиток зв'¤зк≥в ≥з заруб≥жними громадськими ≥ державними орган≥зац≥¤ми з питань, що вход¤ть до компетенц≥њ —п≥лки.


2.16. Ќаправленн¤ у встановленому пор¤дку до ≥нших крањн своњх представник≥в дл¤ проведенн¤ сп≥льних культурних заход≥в: виставок, св¤т народного мистецтва, ¤рмарк≥в, аукц≥он≥в тощо.

2.17. ¬иданн¤ у встановленому пор¤дку пер≥одичного журналу, багатотиражноњ газети та ≥ншоњ друкованоњ продукц≥њ.


2.18. ѕоданн¤ пропозиц≥й на здобутт¤ прем≥й, нагород, присвоЇнн¤ почесних звань членам —п≥лки за значний внесок у розвиток нац≥ональноњ культури.


2.19. ”в≥чненн¤ пам'¤т≥ видатних народних майстр≥в, мистецтвознавц≥в, досл≥дник≥в народного декоративного мистецтва, член≥в —п≥лки.


2.20. ¬≥дродженн¤ та розвиток традиц≥й ≥ обр¤д≥в народних майстр≥в, рем≥сничих цех≥в, братств, осередк≥в тощо.


3.„Ћ≈Ќ» —ѕ≤Ћ », ѓ’ ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬'я« ».


3.1. „леном —п≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни може бути громад¤нин —–—–:


3.1.1. ћайстер народного мистецтва - нос≥й художньоњ традиц≥њ народу, творч≥сть ¤кого спираЇтьс¤ на колективно-≥сторичний досв≥д, що зв'¤заний з локальними особливост¤ми нац≥ональноњ культури.
3.1.2. ѕрофес≥йний художник, ¤кий своЇю творчою д≥¤льн≥стю спри¤Ї в≥дродженню й розвитку традиц≥йного народного мистецтва.
3.1.3. ћистецтвознавець, досл≥дник, д≥¤льн≥сть ¤кого маЇ наукову ≥ практичну ц≥нн≥сть у пропаганд≥ народного мистецтва та спри¤нн≥ його розвитку.


3.2. ѕочесним колективним членом —п≥лки Ї орган≥зац≥њ - фундатори.


3.3. ѕочесн≥ колективн≥ члени утворюють –аду фундатор≥в, головною метою ¤коњ Ї спри¤нн¤ розвитку традиц≥йного народного мистецтва, залученн¤ до меценатства ≥нших орган≥зац≥й.


3.4. ≤ндив≥дуальним почесним членом —п≥лки може бути особа, ¤ка внесла значний внесок у розвиток традиц≥йного народного мистецтва.


3.5. —п≥лка в≥дзначаЇ почесних член≥в грамотами, спец≥альними фундаторськими знаками. Ѕлагод≥йна д≥¤льн≥сть почесних член≥в пропагуЇтьс¤ —п≥лкою.


3.6. ѕрийом у члени —п≥лки зд≥йснюЇ ¬елика рада —п≥лки в≥дпов≥дно до спец≥ального положенн¤.


3.7. ќсоби, прийн¤т≥ до член≥в —п≥лки, отримують членський квиток ≥ нагрудний знак встановленого зразка.


3.8. „лени —п≥лки мають право:


3.8.1. ќбирати ≥ бути обраними до кер≥вних орган≥в —п≥лки.
3.8.2. ¬носити пропозиц≥њ у в≥дпов≥дн≥ органи —п≥лки.
3.8.3.  ористуЇтьс¤ вс≥ма видами творчоњ та ≥ншоњ допомоги, що надаЇтьс¤ —п≥лкою, включаючи захист авторських прав.
3.8.4. Ќа творчу майстерню .
3.8.5. Ѕрати участь у вс≥х заходах —п≥лки.
3.8.6. Ќа першочергову реал≥зац≥ю вироб≥в у салонах-магазинах, аукц≥онах, ¤рмарках, св¤тах та ≥нших заходах, орган≥зованих —п≥лкою, њњ осередками у встановленому ¬еликою радою пор¤дку.
3.8.7. «а власним бажанн¤м виходити ≥з член≥в —п≥лки.
3.8.8. „лени —п≥лки стають на обл≥к у найближчому осередку до м≥сц¤ проживанн¤.


3.9. „лени —п≥лки зобов'¤зан≥:


«.9.1. ƒотримуватис¤ вимог —татуту ≥ виконувати р≥шенн¤ виборних орган≥в —п≥лки.
3.9.2. ќсобистою творчою працею ≥ орган≥зац≥йною д≥¤льн≥стю спри¤ти розвитку традиц≥йного народного мистецтва, становленню й зм≥цненню —п≥лки.
3.9.3. Ѕрати участь у робот≥ творчих секц≥й т& ≥нших органах —п≥лки,
3.9.4. ƒотримуватись профес≥йноњ етики.
3.9.5. ¬носити вступний та сплачувати щор≥чн≥ членськ≥ внески, розм≥р ¤ких визначаЇтьс¤ ¬еликою радою.


3.10. „лени —п≥лки, ¤к≥ не дотримуютьс¤ —татуту ≥ прот¤гом трьох рок≥в не беруть участ≥ в њњ д≥¤льност≥ без поважних причин, вибувають ≥з њњ р¤д≥в.


3.11. ¬иключенн¤ ≥з член≥в —п≥лки зд≥йснюЇтьс¤ у випадках:


3.11.1. ѕрисвоЇнн¤ твору ≥ншого майстра ≥ використанн¤ його у корисних ц≥л¤х.
3.11.2. Ќесплати членських внеск≥в прот¤гом трьох рок≥в.


4. —“–” “”–ј, ќ–√јЌ»  ≈–≤¬Ќ»÷“¬ј.


4.1. √оловним кер≥вним органом Ї з'њзд, ¤кий скликаЇтьс¤ раз на три роки. «'њзд обираЇ ¬елику раду —п≥лки та –ев≥з≥йну ком≥с≥ю. ¬елика –ада обираЇ робочий орган —п≥лки - —екретар≥ат. –≥шенн¤ про скликанн¤ з'њзду приймаЇ ¬елика рада не п≥зн≥ше, н≥ж за ш≥сть м≥с¤ц≥в.


4.2. «'њзд обираЇ голову —п≥лки. ¬елика рада обираЇ заступник≥в/ в≥дпов≥дального секретар¤, секретар≥в по напр¤мках д≥¤льност≥ —п≥лки за поданн¤м голови —п≥лки. √олова —п≥лки керуЇ ¬еликою радою.


4.3. ѕозачерговий з'њзд скликаЇтьс¤ за ≥н≥ц≥ативою ¬еликоњ ради, або на вимогу не менше третини член≥в —п≥лки.


4.4. «'њзд —п≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни:


4.4.1. «аслуховуЇ та обговорюЇ зв≥ти ¬еликоњ ради та –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ.
4.4.2. ќбговорюЇ важлив≥ проблеми збереженн¤ й розвитку традиц≥йних осередк≥в народного мистецтва ”крањни, затверджуЇ програми д≥¤льност≥ —п≥лки,
4.4.3. ”хвалюЇ —татус майстра традиц≥йного народного мистецтва.
4.4.4. «атверджуЇ —татут —п≥лки ≥ вносить до нього зм≥ни, ¤к≥ п≥дл¤гають реЇстрац≥њ у встановленому пор¤дку.


4.5. –≥шенн¤ з'њзду приймаЇтьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в за присутност≥ не менш, ¤к двох третин обраних делегат≥в ≥з правомвир≥шального голосу.


4.6. ¬елика рада керуЇ д≥¤льн≥стю —п≥лки в пер≥од м≥ж з'њздами* ¬она проводить своњ сес≥њ не менше двох раз≥в на р≥к. –≥шенн¤ ¬еликоњ ради приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в за присутност≥ не менше двох третин њњ член≥в.


4.7. ¬елика рада —п≥лки (обираЇтьс¤ з числа член≥в —п≥лки):


4.7.1. ќрган≥зуЇ виконанн¤ р≥шень з'њзду —п≥лки.
4.7.2. «атверджуЇ плани д≥¤льност≥ —п≥лки.
4.7.3. «д≥йснюЇ контроль за дотриманн¤м статутних вимог осередками —п≥лки.
4.7.4. ѕриймаЇ р≥шенн¤ про прийом у члени —п≥лки чи виключенн¤ з нењ. ¬исуваЇ член≥в —п≥лки на здобутт¤ прем≥й та нагород, присвоЇнн¤ почесних звань.
4.7.5. «д≥йснюЇ ≥ншу д≥¤льн≥сть у в≥дпов≥дност≥ з≥ —татутом —п≥лки.
4.8. —екретар≥ат ¬еликоњ ради керуЇ д≥¤льн≥стю —п≥лки в пер≥од м≥ж сес≥¤ми в≥дпов≥дно до програм —п≥лки та зг≥дно з поточними ≥ перспективними планами роботи.
4.8.1. ѕредставл¤Ї —п≥лку у взаЇмов≥дносинах з державними органами, громадськими установами та орган≥зац≥¤ми, а також ≥з заруб≥жними та м≥жнародними орган≥зац≥¤ми.
4.8.2.  оординуЇ творчо-орган≥зац≥йну, ф≥нансово-економ≥чну та творчо-виробничу д≥¤льн≥сть —п≥лки.
4.8.3. «д≥йснюЇ контроль за виконанн¤м р≥шень з ≥ њзду ≥ ¬еликоњ ради.
4.8.4.  оординуЇ д≥¤льн≥сть осередк≥в —п≥лки.
4.8.5. «д≥йснюЇ координац≥ю м≥жнародних зв'¤зк≥в —п≥лки.                                4.8.6. «атверджуЇ кошторис —п≥лки.
4.8.7. –озпор¤джаЇтьс¤ коштами —п≥лки.
4.8.8. «атверджуЇ кер≥вник≥в п≥длеглих —п≥лц≥ п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й тощо.
4.8.9. ќрган≥зуЇ республ≥канськ≥ ком≥с≥њ, художн≥ ради, лекторськ≥ групи тощо, затверджуЇ склад та кер≥вник≥в.
4.8.10. —екретар≥ат зв≥туЇ перед ¬еликою радою.


4.9. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ обираЇтьс¤ ≥з числа член≥в —п≥лки.


4.9.1. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ контролюЇ ф≥нансово-господарську д≥¤льн≥сть, стан та обл≥к матер≥альних ц≥нностей, що перебувають на баланс≥ —п≥лки та ≥нше. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ зв≥туЇ про результати своЇњ роботи на «'њзд≥.
4.9.2. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ обираЇ голову.
4.9.3. „лени –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ не ввод¤ть до ¬еликоњ ради —п≥лки.


4.10. –еспубл≥канськ≥ ком≥с≥њ по видах народного мистецтва в≥дпов≥дно до положень про них координують д≥¤льн≥сть секц≥й осередк≥в, планують та зд≥йснюють заходи —п≥лки.

5. ќ—≈–≈ƒ » —ѕ≤Ћ ».


5.1. ќсновою —п≥лки Ї об'Їднанн¤ майстр≥в народного мистецтва, ¤к≥ утворюють осередки —п≥лки.


5.2.  ер≥вний органом осередку Ї загальн≥ збори. «агальн≥ збори обирають Ўш≥у раду осередку та голову.


5.3. –≥шенн¤ про створенн¤ чи л≥кв≥дац≥ю осередку приймаЇтьс¤ ¬еликою радою —п≥лки в≥дпов≥дно до "ѕоложенн¤ про осередок —п≥лки".


6. ‘≤ЌјЌ—ќ¬ќ-√ќ—ѕќƒј–—№ ј ƒ≤яЋ№Ќ≤—“№ —ѕ≤Ћ ».


6.≤.  ошти —п≥лки утворюютьс¤ ≥з:


6.1.1. Ќадходжень в≥д вступних ≥ щор≥чних внеск≥в член≥в —п≥лки.
6.1.2 ¬≥драхувань в≥д прибутк≥в д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, майстерень, арт≥лей —п≥лки.
6.1.3. Ќадходжень в≥д господарсько-економ≥чноњ ≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥.
6.1.4. ѕрибутк≥в в≥д видавничоњ, лекц≥йноњ, культурно-масовоњ  д≥¤льност≥.
6.1.5. ѕередач≥ буд≥вель, споруд, транспорту, обладнанн¤, матер≥ал≥в тощо з балансу державних - п≥дприЇмств, установ, громадських орган≥зац≥й на баланс —п≥лки.
6.1.6. ƒобров≥льних надходжень в≥д громад¤н ≥ орган≥зац≥й-фундатор≥в.
6.1.7. ≤нших надходжень.


6.2. —п≥лка маЇ св≥й рахунок в ”крбанку, ∆итлосоцбанку —–—– та ”крбанку «овн≥шекономбанку —–—–.


6.3. ” розпор¤дженн≥ —п≥лки можуть знаходитис¤ передан≥ громад¤нами —–—– та ≥ноземними громад¤нами пожертвуваний ¤к ф≥нансового, так ≥ не ф≥нансового характеру.


6.4. —п≥лка використовуЇ кошти у в≥дпов≥дност≥ з њњ ц≥л¤ми ≥ завданн¤ми зг≥дно з кошторисом, затвердженим —екретар≥атом.


6.5.  ошти —п≥лки використовуютьс¤ на:

6.5.1. –еал≥зац≥ю програм —п≥лки.
6.5.2. —творенн¤ в установленому пор¤дку п≥дприЇмств, майстерень, арт≥лей тощо.
6.5.3. –озвиток м≥жнародного сп≥вроб≥тництва,
6.5.4. –озвиток соц≥ально-культурноњ сфери —п≥лки.
6.5.5. —творенн¤ необх≥дних умов творчоњ прац≥ дл¤ член≥в —п≥лки, навчанн¤ при них молодоњ зм≥ни майстр≥в народного
мистецтва.
6.5.6. “ворчу ≥ матер≥альну допомогу членам —п≥лки.
6.5.7. «акупку сировини, ≥нструмент≥в, обладнанн¤ ≥ т. п. в —–—– ≥ за кордоном, необх≥дних дл¤ д≥¤льност≥ —п≥лки.                                             6.5.8. «аснуванн¤ прем≥й ≥ стипенд≥й —п≥лки, ≥нш≥ ц≥л≥, спр¤мован≥ на розвиток народного мистецтва.
6.5.9. ќплату штатних прац≥вник≥в та спец≥ал≥ст≥в.
6.5.10. ќренду ≥ утриманн¤ службових, виробничих прим≥щень, транспортних засоб≥в тощо.
6.5.11. Ѕуд≥вництво об'Їкт≥в соц≥ально-побутового, культурного, службового призначенн¤ тощо.
6.5.12. ≥нш≥ витрати, не заборонен≥ чинним законодавством.
6.5.13. ѕор¤док та розм≥ри в≥драхувань в≥д прибутк≥в д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, майстерень, салон≥в-магазин≥в та ≥нших, п≥дпор¤дкованих —п≥лц≥, визначаЇ ¬елика рада.


7. ѕ–ј¬ќ¬»… —“ј“”— —ѕ≤Ћ »


7.1. —п≥лка майстр≥в народного мистецтва ”крањни та њњ осередки користуютьс¤ правами юридичноњ особи. ћають право виступати позивачем ≥ в≥дпов≥дачем в судах ≥ арб≥тражах, а також виконувати ≥нш≥ д≥њ у в≥дпов≥дност≥ до —татуту та чинного законодавства.


7.2. —п≥лка та њњ осередки мають штамп ≥ печатку встановленого зразка з≥ своњм найменуванн¤м.


7.3. —п≥лка маЇ свою атрибутику, прапор, корогви, значок, емблему, вимпел тощо.


7.4. јтрибутика затверджуЇтьс¤ ≥ виготовл¤Їтьс¤ з дозволу —екретар≥ату.


7.5. ƒержава не несе в≥дпов≥дальност≥ по зобов'¤занн¤х —п≥лки та њњ орган≥зац≥й. —п≥лка та њњ орган≥зац≥њ не несуть в≥дпов≥дальност≥ по зобов'¤занн¤х держави.


7.6. —п≥лка майстр≥в народного мистецтва ”крањни може бути л≥кв≥дована за р≥шенн¤м з'њзду, або органом, що реЇструЇ —татут, у випадках, передбачених законом.


7.7. ѕ≥сл¤ припиненн¤ д≥¤льност≥ —п≥лки њњ майно реал≥зуЇтьс¤ у в≥дпов≥дност≥ з чинним законодавством.


7.8.  ер≥вництво ¬еликоњ ради —п≥лки знаходитьс¤ в м.  иЇв≥.


√олова —п≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни  ¬.ѕ–яƒ ј

 

 

                                                                  
                                                   —татут                                                   ѕолтавського обласного ќсередку Ќац≥ональноњ сп≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни

1.«ј√јЋ№√≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя.


               1.1. ѕолтавський обласний ќсередок Ќац≥ональноњ —п≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни (дал≥ - ќсередок) Ї нев≥д'Їмною частиною Ќац≥ональноњ —п≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни (дал≥ -  —п≥лка), що об'ЇднуЇ член≥в —п≥лки у своЇму адм≥н≥стративно-територ≥альному рег≥он≥ - ѕолтавськ≥й област≥.


              1.2. ќсередок Ї територ≥альним осередком ¬сеукрањнськоњ Ќац≥ональноњ творчоњ —п≥лки суб'Їкта творчоњ д≥¤льност≥.

              1.«. ќсередок спри¤Ї зд≥йсненню —п≥лкою на догов≥рних засадах взаЇмов≥дносин по обм≥ну культурними ц≥нност¤ми, сп≥вроб≥тництву м≥ж д≥¤чами культури, мистецтва, творчими сп≥лками ≥ орган≥зац≥¤ми.


             1.4. ƒо ќсередку вход¤ть за профес≥йними ≥нтересами майстри народного мистецтва, художники, мистецтвознавц≥, котр≥ своЇю д≥¤льн≥стю спри¤ють в≥дродженню та розвитку кращих традиц≥й украњнського народного мистецтва ≥ д≥ють за принципами самовр¤дуванн¤, взаЇмодопомоги ≥ сп≥вроб≥тництва, в≥льного вибору форм ≥ метод≥в творчоњ д≥¤льност≥, невтручанн¤ у творчий процес та визнанн¤ авторських прав.


              1.5. ќсередок зд≥йснюЇ свою д≥¤льн≥сть у в≥дпов≥дност≥ до  онституц≥њ ”крањни, «акону ”крањни "ѕро профес≥йних творчих прац≥вник≥в та творч≥ сп≥лки", чинного в ”крањн≥ законодавства, —татуту —п≥лки та даного —татуту, ≥нших нормативних акт≥в, що регулюють д≥¤льн≥сть творчих сп≥лок.


              1.6. ќсередок Ї юридичною особою за законодавством ”крањни, реЇструЇтьс¤ м≥сцевими органами державноњ виконавчоњ влади ≥ набуваЇ прав юридичноњ особи з дн¤ його реЇстрац≥њ. “еритор≥¤ д≥¤льност≥ ќсередку - ѕолтавська область.


             1.7. ќсередок створений заради своњх член≥в.


             1.8. ќсередок маЇ печатку з≥ своњм найменуванн¤м, штамп, бланк з використанн¤м символ≥ки (емблеми) —п≥лки.


             1.9. «м≥ни та доповненн¤ до даного —татуту внос¤тьс¤ на п≥дстав≥ р≥шенн¤ загальних збор≥в ќсередку з наступним затвердженн¤м —екретар≥атом ¬еликоњ –ади —п≥лки.


            1.10. ќсередок може мати свою назву, ¤ка найповн≥ше характеризуЇ його культурно-рег≥ональн≥ особливост≥.


            1.11. ƒержава та —п≥лка не несуть в≥дпов≥дальност≥ по зобов'¤занн¤х ќсередку, а ќсередок не несе в≥дпов≥дальност≥ по зобов'¤занн¤х —п≥лки та ƒержави.


           1.12. ќф≥ц≥йною ≥ робочою мовою ќсередку Ї украњнська мова.


            1.13. ћ≥сце знаходженн¤ ќсередку: 36000 м. ѕолтава.


2. ћ≈“ј ≤ «ј¬ƒјЌЌя ќ—≈–≈ƒ ”.


             2.1. ћета ќсередку: всеб≥чне спри¤нн¤ в≥дродженню, становленню ≥ розвитку ус≥х вид≥в та жанр≥в украњнського традиц≥йного народного мистецтва на територ≥њ ѕолтавськоњ област≥ ¤к нев≥д'Їмноњ частини св≥товоњ культури та захист профес≥йних, соц≥альних ≥ правових ≥нтерес≥в своњх член≥в.


              2.2. ќсновн≥ завданн¤ ќсередку: спри¤нн¤ в≥льному розвитку творчост≥ член≥в —п≥лки, захист њхньоњ свободи творчост≥, п≥двищенн¤ њх профес≥йного ≥ загально - культурного р≥вн¤;


- розробка ≥ вт≥ленн¤ в житт¤ культурно-мистецьких заход≥в, вихованн¤ творчоњ молод≥ ≥ оволод≥нн¤ нею дос¤гненн¤ми нац≥ональноњ та загальнолюдськоњ культури;
стимулюванн¤ творчоњ д≥¤льност≥ член≥в —п≥лки;


- спри¤нн¤ формуванню нац≥ональноњ св≥домост≥ та естетичного вихованн¤ народу, збереженню нац≥ональних культур етн≥чних груп, котр≥ проживають в ѕолтавськ≥й област≥;


спри¤нн¤ робот≥ мереж≥ навчальних заклад≥в, п≥дготовц≥ молодоњ зм≥ни майстр≥в; вихованн¤ поваги до ≥сторико-культурних ц≥нностей, традиц≥й украњнського та ≥нших народ≥в;


- спри¤нн¤ в≥дродженню, розвитков≥ та попул¤ризац≥њ народноњ творчост≥, творчому використанню традиц≥й у розвитков≥ культури та мистецтва, зображенню та збагаченню ≥сторико - культурноњ спадщини та довк≥лл¤, проведенню  масовик культурно -  просв≥тницьких заход≥в, а також утвердженн¤ демократичних, загальнолюдських ц≥нностей;


- наданн¤ членам —п≥лки творчоњ допомоги у вдосконаленн≥ профес≥йноњ майстерност≥;


- спри¤нн¤ обм≥ну культурними ц≥нност¤ми, сп≥вроб≥тництву м≥ж нац≥ональними ≥ м≥жнародними орган≥зац≥¤ми та д≥¤чами культури ≥ мистецтва р≥зних крањн.


              2.3. ƒл¤ виконанн¤ статутних завдань ќсередок в пор¤дку, встановленому чинним законодавством та —татутом —п≥лки:


- орган≥зовуЇ виставки, ¤рмарки твор≥в майстр≥в народного мистецтва, науково-методичн≥ сем≥нари, симпоз≥уми, створюЇ к≥ноф≥льми, в≥деоф≥льми з народного мистецтва, творчоњ д≥¤льност≥ член≥в —п≥лки та ≥нш≥ просв≥тницьк≥ заходи;


- видаЇ газети, каталоги виставок, дов≥дники, јльбоми та ≥ншу друковану продукц≥ю;


- створюЇ музењ, б≥бл≥отеки, асортиментн≥ ≥ методичн≥ каб≥нети, курси, центри пропаганди тощо;


- спри¤Ї загот≥вл≥ сировини, необх≥дноњ дл¤ використанн¤ членами —п≥лки з метою в≥дродженн¤ та розвитку традиц≥йного народного мистецтва;


- проводить науково - досл≥дницьку роботу, експедиц≥њ, в тому числ≥ й археолог≥чн≥, дл¤ обстеженн¤ традиц≥йних центр≥в народного мистецтва;


- у своЇму рег≥он≥ ви¤вл¤Ї талановитих майстр≥в та залучаЇ њх до сп≥впрац≥ з ќсередком;


- бере участь у п≥дготовц≥ загальнодержавних програм нац≥онально-культурного розвитку, ≥нших соц≥ально-важливих культуролог≥чних та соц≥ально-пол≥тичних заход≥в щодо д≥¤льност≥ ќсередку та член≥в —п≥лки;


- спри¤Ї —п≥лц≥ у створенн≥ фонду соц≥ального забезпеченн¤ њњ член≥в; в≥дроджуЇ традиц≥њ ≥ обр¤ди в≥тчизн¤ноњ культури свого рег≥ону;


- представл¤Ї член≥в —п≥лки —екретар≥ату ¬еликоњ –ади на присвоЇнн¤ почесних знань, здобутт¤ прем≥й, державних нагород, стипенд≥й за значний внесок у розвиток нац≥ональноњ культури;


- спри¤Ї охорон≥ творчоњ спадщини та ув≥чненню пам'¤т≥ видатних майстр≥в народного мистецтва, мистецтвознавц≥в, ≥нших член≥в —п≥лки;


- засновуЇ прем≥њ та ≥нш≥ нагороди ќсередку за заслуги у розвитку украњнського народного мистецтва свого рег≥ону.


            2.4. ќсередок шл¤хом створенн¤ госпрозрахункових п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та установ за статусом юридичноњ особи зд≥йснюЇ господарську та ≥ншу комерц≥йну д≥¤льн≥сть, необх≥дну дл¤ виконанн¤ його статутних завдань:


- проектуванн¤, виробництво та реал≥зац≥¤ твор≥в народного мистецтва (керам≥ка, р≥зьб¤рство, килимарство, ткацтво, кушн≥рство, ковальство, вишивка, виб≥йка, розпис, народна картина, вироби з≥ скла, порцел¤ни, металу, каменю, рогози, соломи, кор≥нн¤ тощо);


- проектуванн¤, виробництво та реал≥зац≥¤ художн≥х металевих вироб≥в, народного вбранн¤, музичних ≥нструмент≥в, дит¤чоњ ≥грашки та ≥нших вироб≥в народного вжитку;


- розробка та виконанн¤ малих форм арх≥тектури ≥ скульптури, комплексне оформленн¤ об'Їкт≥в у традиц≥¤х народного мистецтва, реставрац≥¤ твор≥в мистецтва;


- зд≥йсненн¤ необх≥дноњ посередницькоњ д≥¤льност≥ у галуз≥ традиц≥йного народного мистецтва, створенн¤ зразк≥в народного мистецтва та твор≥в народного вжитку дл¤ запровадженн¤ њх у сер≥йне та масове виробництво;


- зд≥йсненн¤ ≥ншоњ д≥¤льност≥, ¤ка не суперечить чинному законодавству та статутним завданн¤м —п≥лки.


            2.5. ќсередок Ї частиною —п≥лки - основного профес≥йного координуючого органу з питань збереженн¤ ≥ розвитку кращих традиц≥й народного мистецтва на територ≥њ свого рег≥ону.


3. „Ћ≈Ќ» —ѕ≤Ћ », ѓ’Ќ≤ ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬'я« ».


           3.1. „ленами —п≥лки можуть бути громад¤ни ”крањни та ≥ноземц≥, ¤к≥ Ї профес≥йними майстрами народного мистецтва, художниками, мистецтвознавц¤ми, в≥ком в≥д 18 рок≥в, що про¤вили себе ¤к творча особист≥сть, ≥ д≥¤льн≥сть ¤ких спри¤Ї розвитку  украњнського профес≥йного народного мистецтва, ¤кщо вони визнають —татут —п≥лки та сплачують ф≥ксован≥ членськ≥ внески.


           3.2. „лен сп≥лки Ї профес≥йний творчий прац≥вник, ф≥зична особа, творча д≥¤льн≥сть ¤коњ становить њњ основне зайн¤тт¤ ≥ Ї головним джерелом њњ доход≥в, що завершуЇтьс¤ створенн¤м ≥ оприлюдненн¤м твор≥в, незалежно в≥д будь-¤ких юридично оформлених трудових в≥дносин.


            3.3. ѕрийом у члени сп≥лки зд≥йснюЇтьс¤ ≥ндив≥дуально за особистою письмовою за¤вою обласними, рег≥ональними та м≥ськими ќсередками —п≥лки у в≥дпов≥дност≥ до ѕоложенн¤ про прийом у члени —п≥лки за такими категор≥¤ми:


- майстер народного мистецтва - нос≥й художньоњ традиц≥њ народу, профес≥йна творч≥сть ¤кого спираЇтьс¤ на ≥сторичний досв≥д попередн≥х покол≥нь майстр≥в, котр≥ створили самобутн≥сть украњнськоњ культури;


- художник - профес≥йний творчий прац≥вник у галуз≥ традиц≥йного народного мистецтва;


- мистецтвознавець - профес≥йний прац≥вник, д≥¤льн≥сть ¤кого маЇ наукову ≥ практичну ц≥нн≥сть у досл≥дженн≥ ≥ попул¤ризац≥њ кращих традиц≥й народного мистецтва.


           3.4. „лени —п≥лки отримують членський квиток та нагрудний знак встановленого зразка.


          3.5. „лен —п≥лки маЇ право: на свободу творчост≥;


- обирати та бути обраним до кер≥вних орган≥в ќсередку та —п≥лки;


- брати участь у вс≥х заходах ќсередку та —п≥лки;


- отримувати ≥нформац≥ю про д≥¤льн≥сть кер≥вних орган≥в ќсередку та —п≥лки;
вносити пропозиц≥њ щодо пол≥пшенн¤ роботи кер≥вних орган≥в ќсередку та —п≥лки, њх п≥дприЇмств, установ;


- користуватис¤ вс≥ма п≥льгами ≥ правами, наданими ƒержавою —п≥лц≥ (державне соц≥альне страхуванн¤, належн≥ умови прац≥ та њњ оплата, пенс≥йне забезпеченн¤ та доплата до нього, державна стипенд≥¤, ф≥нансова та ≥нша допомога, додаткова жилплоща чи творча майстерн¤ тощо);


- рекомендувати до вступу у —п≥лку нових член≥в у в≥дпов≥дност≥ до положенн¤ про прийом у члени —п≥лки;


- користуватис¤ колективним майном ќсередку та мати переваги ≥ п≥льги при укладанн≥ договор≥в на користуванн¤ цим майном зг≥дно ѕоложенн¤ про користуванн¤ майном —п≥лки;


- користуватис¤ допомогою ќсередку та —п≥лки;


- мати творчу майстерню, будувати, орендувати прим≥щенн¤, купувати обладнанн¤ ≥ транспорт, зд≥йснювати ≥нш≥ юридичн≥ д≥њ, ¤к≥ не суперечать чинному законодавству, —татуту —п≥лки та даному —татуту;


- в≥льно розпор¤джатис¤ насл≥дками своЇњ прац≥;


- орган≥зовувати гуртки, майстерн≥, студ≥њ тощо по напр¤мках д≥¤льност≥ у в≥дпов≥дност≥ з чинним законодавством, ¤к≥ Ї структурними п≥дрозд≥лами ќсередку;


- вступати у секц≥њ, асоц≥ац≥њ, творчо-виробнич≥ групи, ¤к≥ створен≥ при ќсередку та —п≥лц≥;


- звертатис¤ до кер≥вних орган≥в ќсередку, —п≥лки з ≥н≥ц≥ативою про створенн¤ при н≥й товариств, установ тощо по напр¤мках д≥¤льност≥ у в≥дпов≥дност≥ з чинним законодавством, —татутом —п≥лки та —татутом ќсередку;


- орган≥зовувати масов≥ акц≥њ на захист своњх громад¤нських прав у в≥дпов≥дност≥ до чинного законодавства;


- вступати у м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ;
за письмовою за¤вою добров≥льно виходити ≥з член≥в —п≥лки.


           3.6. „лени —п≥лки зобов'¤зан≥: дотримуватис¤ вимог —татуту;


- спри¤ти розвитков≥ украњнського народного мистецтва; регул¤рно сплачувати щор≥чн≥ членськ≥ внески;


- брати участь у виставках чи ≥нших заходах, ¤к≥ проводить ќсередок та —п≥лка; мати мистецтвознавч≥ публ≥кац≥њ з питань народного мистецтва; дотримуватись профес≥йноњ етики;


- виконувати р≥шенн¤ загальних збор≥в, з'њзд≥в, сес≥й, зас≥дань кер≥вних орган≥в ќсередку та —п≥лки.

            3.7. «а порушенн¤ статутних вимог член —п≥лки може бути виключеним з нењ.


            3.8. ¬иключенн¤ з —п≥лки зд≥йснюЇтьс¤ органами, ¤ким надано право прийому.


           3.9. –≥шенн¤ про в≥дмову у прийому до —п≥лки або виключенн¤ з нењ може бути оскаржено до —екретар≥ату чи ¬еликоњ –ади —п≥лки. ќстаточне р≥шенн¤ приймаЇ «'њзд —п≥лки.


          3.10. «а заслуги в розвитку украњнського народного мистецтва —екретар≥ат ¬еликоњ –ади —п≥лки може приймати видатних майстр≥в народного мистецтва, художник≥в, мистецтвознавц≥в та меценат≥в у почесн≥ члени —п≥лки у в≥дпов≥дност≥ до окремого ѕоложенн¤, затвердженого ¬еликою –адою —п≥лки.


4. ќ–√јЌ» ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя “ј ќ–√јЌ≤«ј÷≤…Ќј ѕќЅ”ƒќ¬ј
ќ—≈–≈ƒ ”.


            4.1. ¬ищим кер≥вним органом ќсередку Ї загальн≥ збори член≥в ќсередку —п≥лки, ¤к≥ збираютьс¤ не менше одного разу на р≥к, ¤к≥ скликаютьс¤ за р≥шенн¤м ћалоњ ради ќсередку або на вимогу не менш ¤к третини член≥в —п≥лки, що перебувають на обл≥ку в ќсередку.


           4.2. ƒо виключноњ компетенц≥њ загальних збор≥в в≥дноситьс¤:


- обранн¤ голови ќсередку, його заступник≥в та член≥в ћалоњ –ади - строком на 4 роки;
заслуховуванн¤ та затвердженн¤ зв≥т≥в ћалоњ –ади ≥ –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ, зд≥йсненн¤ права власност≥ на майно та кошти ќсередку за погодженн¤м ≥з —п≥лкою;


- обговоренн¤ важливих проблем в≥дродженн¤, збереженн¤ ≥ розвитку традиц≥йного мистецтва ќсередку, визначенн¤ основних напр¤мк≥в д≥¤льност≥ ќсередку, затвердженн¤ ц≥льовоњ програми творчоњ д≥¤льност≥;

 - затвердженн¤ програм д≥¤льност≥ ќсередку;


- прийн¤тт¤ —татуту ќсередку, внесенн¤ у нього зм≥н та доповнень;


- прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про реорган≥зац≥ю чи л≥кв≥дац≥ю (саморозпуск) ќсередку за погодженн¤м ≥з —п≥лкою;


- прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про на¤вн≥сть та утриманн¤ штатного апарату;


- прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про створенн¤ п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ, в т.ч. салон≥в-магазин≥в тощо ≥ представленн¤ њх на затвердженн¤ —екретар≥ату ¬еликоњ –ади —п≥лки. «агальн≥ збори також вир≥шують ≥нш≥ питанн¤, що в≥днос¤тьс¤ до компетенц≥њ ќсередку.


              4.3. –≥шенн¤ загальних збор≥в приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в присутн≥х член≥в —п≥лки на зас≥данн≥ - за присутност≥ не менше двох третин член≥в —п≥лки в осередку.


            4.4. ћала –ада керуЇ д≥¤льн≥стю ќсередку в пер≥од м≥ж зас≥данн¤ми загальних збор≥в в≥дпов≥дно до програми —п≥лки та зг≥дно з поточними планами роботи ќсередку. ћала –ада збираЇтьс¤ не р≥дше одного разу на квартал, зас≥данн¤ ћалоњ –ади правомочн≥ за присутност≥ не менш ¤к 2/3 њњ член≥в, р≥шенн¤ приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в присутн≥х на зас≥данн≥ збор≥в член≥в ћалоњ –ади.


          4.5. ƒо компетенц≥њ ћалоњ –ади в≥дноситьс¤:


- попередн≥й розгл¤д ≥ обговоренн¤ вс≥х питань, що розгл¤даютьс¤ загальними зборами;

 - формуванн¤ ц≥льових програм розвитку та д≥¤льност≥ ќсередку;

-  визначенн¤ чергових завдань;

- орган≥зац≥¤ та контроль за виконанн¤м р≥шень загальних збор≥в ќсередку;

 - прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про прийом (виключенн¤) у члени —п≥лки; затвердженн¤ план≥в д≥¤льност≥ ќсередку;

- затвердженн¤ кошторису ќсередку; -

- затвердженн¤ штатного розкладу ќсередку;


- зд≥йсненн¤ контролю за д≥¤льн≥стю п≥дприЇмств та ≥нших орган≥зац≥й ќсередку, п≥дготовка проект≥в зм≥н ≥ доповнень до —татуту ќсередку;

-  зд≥йсненн¤ господарського управл≥нн¤ майном та коштами ќсередку;


- прийн¤тт¤ ≥нших р≥шень, необх≥дних дл¤ зд≥йсненн¤ статутних завдань ќсередку та —п≥лки, не в≥днесених до повноважень ≥нших кер≥вних орган≥в ќсередку та —п≥лки.


            4.6. √олова ќсередку:


- зд≥йснюЇ загальне кер≥вництво ќсередком;


- керуЇ роботою ћалоњ –ади ќсередку;


- видаЇ накази про прийом та зв≥льненн¤ з роботи сп≥вроб≥тник≥в, укладаЇ контракти;

 - п≥дписуЇ ф≥нансов≥ документи та договори;


- за р≥шенн¤м загальних збор≥в затверджуЇ статути п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й ќсередку з наступним затвердженн¤м —екретар≥атом ¬еликоњ –ади —п≥лки;


- приймаЇ р≥шенн¤ з ус≥х питань, що не в≥днос¤тьс¤ до виключноњ компетенц≥њ загальних збор≥в та ћалоњ –ади;


- д≥Ї в≥д ≥мен≥ ќсередку ≥ представл¤Ї його у в≥дношенн¤х з ≥ншими громадськими, державними, заруб≥жними та ≥ншими орган≥зац≥¤ми, установами, п≥дприЇмствами.


            4.7. „лени –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ:

-  обирають голову –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;


- ком≥с≥¤ контролюЇ ф≥нансово-господарську д≥¤льн≥сть ќсередку, його п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ та стан обл≥ку матер≥альних ц≥нностей, правильне веденн¤ справ, своЇчасний розгл¤д лист≥в, звернень, за¤в, скарг;


- зас≥данн¤ –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ провод¤тьс¤ не р≥дше одного разу на р≥к, ¤к≥ правомочн≥ за присутност≥ не менше ¤к 2/3 њњ член≥в, р≥шенн¤ приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в присутн≥х член≥в ком≥с≥њ;


- зв≥туЇ про результати своЇњ роботи на загальних зборах ќсередку; члени –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ не можуть входити до складу ћалоњ –ади.


            4.8. √олова та його заступники, головний бухгалтер ќсередку затверджуютьс¤ —екретар≥атом ¬еликоњ –ади —п≥лки.


           4.9. “еритор≥альн≥ ќсередки —п≥лки об'Їднують член≥в —п≥лки в адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниц¤х, ¤к≥ Ї нев≥д'Їмною частиною ¬сеукрањнськоњ —п≥лки. –≥шенн¤ про створенн¤ чи л≥кв≥дац≥ю територ≥ального ќсередку приймаЇтьс¤ —екретар≥атом ¬еликоњ –ади —п≥лки.
“еритор≥альн≥ осередки (обласн≥, рег≥ональн≥, м≥ськ≥) Ї юридичними особами за законодавством ”крањни ≥ д≥ють на п≥дстав≥ —татуту —п≥лки та власних статут≥в, затверджених —екретар≥атом ¬еликоњ –ади —п≥лки.
“еритор≥альн≥ ќсередки мають власну печатку, штампи ≥ реЇструютьс¤ м≥сцевими органами державноњ виконавчоњ влади.


            4.10. Ќа прац≥вник≥в апарату ќсередку поширюЇтьс¤ законодавство про працю, соц≥альне забезпеченн¤ ≥ соц≥альне страхуванн¤.


5. ѕ–ј¬ј ќ—≈–≈ƒ ”, …ќ√ќ ћј…Ќќ “ј ‘≤ЌјЌ—ќ¬ќ-√ќ—ѕќƒј–—№ ј ƒ≤яЋ№Ќ≤—“№.


            5.1. ƒл¤ зд≥йсненн¤ своњх ц≥лей та завдань ќсередок користуЇтьс¤ правом:


- виступати учасником цив≥льно-правових в≥дносин, набувати майнов≥ ≥ немайнов≥ права;


- представл¤ти ≥ захищати своњ законн≥ ≥нтереси ≥ законн≥ ≥нтереси член≥в —п≥лки у державних ≥ громадських органах;

- зд≥йснювати заходи з соц≥ально-економ≥чноњ п≥дтримки та благод≥йництва.


ќсередок, його п≥дприЇмства та орган≥зац≥њ незалежн≥ в своњй статутн≥й д≥¤льност≥ в≥д орган≥в державноњ влади.


              5.2. ќсередок маЇ право:


- зд≥йснювати творчу, господарську д≥¤льн≥сть у передбаченому законодавством пор¤дку дл¤ виконанн¤ своњх статутних завдань та завдань —п≥лки;


- спри¤ти розробленню нормативно-правових акт≥в щодо д≥¤льност≥ творчих —п≥лок та статусу творчих прац≥вник≥в;

- спти¤ти визначенню засад державноњ пол≥тики у сфер≥ оплати прац≥ членам творчих —п≥лок,страхуванн¤,пенс≥йного забеспеченн¤,зайн¤тост≥,правового та соц≥ально-економ≥чного захисту творчих прац≥вник≥в;


- волод≥ти, користуватис¤ ≥ розпор¤джатис¤ майном на правах власника в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни та р≥шенн¤ —екретар≥ату ¬еликоњ –ади —п≥лки;


- на пр≥оритетн≥сть при продовженн≥ договору оренди прим≥щень, ¤к≥ орендуютьс¤ ќсередком п≥д творч≥ майстерн≥, студ≥њ, лаборатор≥њ тощо;


- за погодженн¤м з —екретар≥атом ¬еликоњ –ади —п≥лки створювати госпрозрахунков≥ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи тощо;


- отримувати в≥д м≥сцевих орган≥в державноњ влади ≥ управл≥нн¤ ≥нформац≥ю, необх≥дну дл¤ реал≥зац≥њ ц≥лей ≥ завдань —п≥лки та ќсередку;


- вносити пропозиц≥њ до орган≥в м≥сцевоњ влади ≥ управл≥нн¤;


- розповсюджувати ≥нформац≥ю ≥ пропагувати своњ ≥дењ та ц≥л≥;


- засновувати засоби масовоњ ≥нформац≥њ тощо.


               5.3. ќсередок набуваЇ право власност≥ на кошти ≥ майно, необх≥дне дл¤ зд≥йсненн¤ своЇњ статутноњ д≥¤льност≥ зг≥дно чинного законодавства.


               5.4. ќсередок набуваЇ право власност≥ на кошти ≥ майно, передан≥ йому —п≥лкою, членами —п≥лки, державою, набуте в≥д вступних та членських внеск≥в та на ≥нших п≥дставах незаборонених «аконом, а також на винагороди за управл≥нн¤ майновими правами автор≥в в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права", доходи отриман≥ внасл≥док п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств ќсередку, що спр¤мовуютьс¤ на виконанн¤ статутних ц≥лей ќсередку, на добров≥льн≥ грошов≥ та матер≥альн≥ внески ф≥зичних та юридичних ос≥б, у тому числ≥ ≥ноземних.


            5.5. ќсередок маЇ право на кошти та майно, придбане за рахунок створених ним госпрозрахункових п≥дприЇмств, орган≥зац≥й ≥ установ.


   5.6. ћайно ≥ кошти ќсередку використовуютьс¤ у пор¤дку, передбаченому цим —татутом та —татутом —п≥лки, а саме:


- реал≥зац≥ю програм ќсередку та —п≥лки;


- створенн¤ госпрозрахункових п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ з метою виконанн¤ статутних завдань по узгодженню з≥ —п≥лкою;


- розвиток м≥жнародного сп≥вроб≥тництва;


- творчу ≥ матер≥альну допомогу членам —п≥лки;


- оплату прац≥ штатних прац≥вник≥в та спец≥ал≥ст≥в ќсередку;


- оренду ≥ утриманн¤ прим≥щень, транспортних засоб≥в ќсередку, тощо;


- в≥драхувань —п≥лц≥ на проведенн¤ всеукрањнських заход≥в, в т.ч. виданн¤ пер≥одичного журналу;

- створенн¤ необх≥дних умов дл¤ творчоњ прац≥ членам ќсередку, навчанн¤ молодоњ зм≥ни;

 - покритт¤ ≥нших витрат ќсередку, котр≥ можуть виникнути при зд≥йсненн≥ статутноњ  мети та завдань.


            5.7. ќсередок, створен≥ ним та затверджен≥ —екретар≥атом ¬еликоњ –ади —п≥лки п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи тощо ведуть оперативний та бухгалтерський обл≥к, статистичну зв≥тн≥сть реЇструютьс¤ в органах державноњ податковоњ ≥нспекц≥њ ≥ внос¤ть до державного бюджету платеж≥ у пор¤дку та розм≥рах, передбачених законодавством ”крањни. ќсередок Ї правонаступником ус≥Їњ сукупност≥ прав та обов'¤зк≥в ѕолтавського ќсередку —п≥лки майстр≥в народного мистецтва ”крањни, зареЇстрованого –озпор¤дженн¤м ѕредставник ѕрезидента ”крањни по ѕолтавськ≥й област≥ 31.12.92 р. є492.


6. ѕќ–яƒќ  ѕ–»ѕ»Ќ≈ЌЌя ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ ќ—≈–≈ƒ ”.


           6.1. ѕрипиненн¤ д≥¤льност≥ ќсередку може бути проведено шл¤хом реорган≥зац≥њ чи л≥кв≥дац≥њ (саморозпуску) за р≥шенн¤м загальних збор≥в ќсередку б≥льш≥стю голос≥в при на¤вност≥ не менше двох третин його член≥в за погодженн¤м ≥з —п≥лкою.

           6.2. ” випадку реорган≥зац≥њ ќсередку його права та обов'¤зки переход¤ть до правонаступник≥в.


           6.3. Ћ≥кв≥дац≥¤ ќсередку може зд≥йснюватис¤ за р≥шенн¤м загальних збор≥в ќсередку або за р≥шенн¤м суду.


          6.4. ѕ≥сл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про л≥кв≥дац≥ю ќсередку в≥дпов≥дним органом встановлюЇтьс¤ пор¤док ≥ терм≥ни проведенн¤ л≥кв≥дац≥њ, отриманн¤ за¤в та претенз≥й кредитор≥в, ¤кий не може бути менше двох м≥с¤ц≥в з часу оголошенн¤ про л≥кв≥дац≥ю.
           6.5.  ошти ≥ майно, що залишаютьс¤ п≥сл¤ л≥кв≥дац≥њ ќсередку, передаютьс¤ ¤к правонаступнику —екретар≥ату ¬еликоњ –ади —п≥лки чи реал≥зуЇтьс¤ в установленому законом пор¤дку та використовуютьс¤ на ц≥л≥, пов'¤зан≥ з розвитком украњнського народного мистецтва у в≥дпов≥дност≥ до —татуту —п≥лки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz